جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب کتابخوانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب کتابخوانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب کتابخوانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب کتابخوانی.

برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد
برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد
بهرام حمیدی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، ترویج کتابخوانی در جامعه را تقویت رویه علم پویی و کمال جویی در جامعه دانست. وی افزود: صدا و سیما از هر طرحی که این حرکت مهم فرهنگی را رونق بخشد استقبال خواهد کرد و...
برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد
برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد
بهرام حمیدی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، ترویج کتابخوانی در جامعه را تقویت رویه علم پویی و کمال جویی در جامعه دانست. وی افزود: صدا و سیما از هر طرحی که این حرکت مهم فرهنگی را رونق بخشد استقبال خواهد کرد و...
برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد
برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد
بهرام حمیدی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، ترویج کتابخوانی در جامعه را تقویت رویه علم پویی و کمال جویی در جامعه دانست. وی افزود: صدا و سیما از هر طرحی که این حرکت مهم فرهنگی را رونق بخشد استقبال خواهد کرد و...
آرشیو خبرخوان