سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب ورزشکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب ورزشکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب ورزشکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب ورزشکار.

برگزاری اردوی یک روزه ورزشی به منطقه جوارم زیرآب
برگزاری اردوی یک روزه ورزشی به منطقه جوارم زیرآب
خاطرنشان می شود در این اردوی خواهران به همراه مربی ورزش مرکز مسافت دو کیلومتری داخل حاشیه جنگل را پیاده روی نمودند . زیارت امام زاده عبدالحق زیرآب یکی دیگر از برنامه های این اردو یک روزه به شمار می رفت .
برگزاری اردوی یک روزه ورزشی به منطقه جوارم زیرآب
برگزاری اردوی یک روزه ورزشی به منطقه جوارم زیرآب
خاطرنشان می شود در این اردوی خواهران به همراه مربی ورزش مرکز مسافت دو کیلومتری داخل حاشیه جنگل را پیاده روی نمودند . زیارت امام زاده عبدالحق زیرآب یکی دیگر از برنامه های این اردو یک روزه به شمار می رفت .
برگزاری اردوی یک روزه ورزشی به منطقه جوارم زیرآب
برگزاری اردوی یک روزه ورزشی به منطقه جوارم زیرآب
خاطرنشان می شود در این اردوی خواهران به همراه مربی ورزش مرکز مسافت دو کیلومتری داخل حاشیه جنگل را پیاده روی نمودند . زیارت امام زاده عبدالحق زیرآب یکی دیگر از برنامه های این اردو یک روزه به شمار می رفت .
آرشیو خبرخوان