جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب ورزش و جوانان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب ورزش و جوانان.

یکشنبه ها 22:00
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب ورزش و جوانان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب ورزش و جوانان.

ورزش سلامتی جامعه را تامین می کند
ورزش سلامتی جامعه را تامین می کند
وی گفت : خوشبختانه رسانه استانی تعامل خوبی با همه دستگاه ها به ویژه در حوزه ورزش و جوانان دارد که تولید برنامه های مختلف ورزشی و اجتماعی پیرامون جوانان گواه برصحت این مطلب است . بهرام حمیدی با اشاره به اینکه امروز رسانه های بیگانه هدف و مقصد شان...
ورزش سلامتی جامعه را تامین می کند
ورزش سلامتی جامعه را تامین می کند
وی گفت : خوشبختانه رسانه استانی تعامل خوبی با همه دستگاه ها به ویژه در حوزه ورزش و جوانان دارد که تولید برنامه های مختلف ورزشی و اجتماعی پیرامون جوانان گواه برصحت این مطلب است . بهرام حمیدی با اشاره به اینکه امروز رسانه های بیگانه هدف و مقصد شان...
ورزش سلامتی جامعه را تامین می کند
ورزش سلامتی جامعه را تامین می کند
وی گفت : خوشبختانه رسانه استانی تعامل خوبی با همه دستگاه ها به ویژه در حوزه ورزش و جوانان دارد که تولید برنامه های مختلف ورزشی و اجتماعی پیرامون جوانان گواه برصحت این مطلب است . بهرام حمیدی با اشاره به اینکه امروز رسانه های بیگانه هدف و مقصد شان...
آرشیو خبرخوان