جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب مقام رهبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب مقام رهبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب مقام رهبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب مقام رهبری.

تولید بیش از 100 ساعت برنامه پیرامون نماز درشبکه تبرستان
تولید بیش از 100 ساعت برنامه پیرامون نماز درشبکه تبرستان
حمیدی گفت : در سال 92 بیش از 100 ساعت در حوزه های تولیدی صدا وسیما و خبر پیرامون فریضه الهی نماز و زکات  برنامه تولید و پخش شد که در سال آتی این تولیدات با نگاه نو ومطبق بر پیام نوروزی مقام معظم رهبری افزایش خواهد یافت . وی افزود :   پرداختن به...
تولید بیش از 100 ساعت برنامه پیرامون نماز درشبکه تبرستان
تولید بیش از 100 ساعت برنامه پیرامون نماز درشبکه تبرستان
حمیدی گفت : در سال 92 بیش از 100 ساعت در حوزه های تولیدی صدا وسیما و خبر پیرامون فریضه الهی نماز و زکات  برنامه تولید و پخش شد که در سال آتی این تولیدات با نگاه نو ومطبق بر پیام نوروزی مقام معظم رهبری افزایش خواهد یافت . وی افزود :   پرداختن به...
تولید بیش از 100 ساعت برنامه پیرامون نماز درشبکه تبرستان
تولید بیش از 100 ساعت برنامه پیرامون نماز درشبکه تبرستان
حمیدی گفت : در سال 92 بیش از 100 ساعت در حوزه های تولیدی صدا وسیما و خبر پیرامون فریضه الهی نماز و زکات  برنامه تولید و پخش شد که در سال آتی این تولیدات با نگاه نو ومطبق بر پیام نوروزی مقام معظم رهبری افزایش خواهد یافت . وی افزود :   پرداختن به...
آرشیو خبرخوان