سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب محدثه باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب محدثه باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب محدثه باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب محدثه باقری.

«اتل متل» همراه با کودکان
«اتل متل» همراه با کودکان
این برنامه ترکیبی نمایشی که با هدف تفریحی سرگرمی و آموزشی و در فضایی باز تهیه و پخش می شود، در برگیرنده موضوعات دنیای کودکان با رویکرد آموزشی و هنری بوده و مضمون های دینی، ملی و منطقه ای از جمله محیط زیست، شب امتحان، بهداشت و تغذیه، احترام...
«اتل متل» همراه با کودکان
«اتل متل» همراه با کودکان
این برنامه ترکیبی نمایشی که با هدف تفریحی سرگرمی و آموزشی و در فضایی باز تهیه و پخش می شود، در برگیرنده موضوعات دنیای کودکان با رویکرد آموزشی و هنری بوده و مضمون های دینی، ملی و منطقه ای از جمله محیط زیست، شب امتحان، بهداشت و تغذیه، احترام...
«اتل متل» همراه با کودکان
«اتل متل» همراه با کودکان
این برنامه ترکیبی نمایشی که با هدف تفریحی سرگرمی و آموزشی و در فضایی باز تهیه و پخش می شود، در برگیرنده موضوعات دنیای کودکان با رویکرد آموزشی و هنری بوده و مضمون های دینی، ملی و منطقه ای از جمله محیط زیست، شب امتحان، بهداشت و تغذیه، احترام...
آرشیو خبرخوان