جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب قاسمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب قاسمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب قاسمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب قاسمی.

حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در برنامه صبح به خیر مازندران
حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در برنامه صبح به خیر مازندران
بیشترین موضوعات مطروحه از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان مواردی همچون اهمیت معلمان در جامعه ، مشکلات موجود در مدارس استان ، مشکلات حقوق معلمان و بازنشستگان و... بوده است .
حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در برنامه صبح به خیر مازندران
حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در برنامه صبح به خیر مازندران
بیشترین موضوعات مطروحه از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان مواردی همچون اهمیت معلمان در جامعه ، مشکلات موجود در مدارس استان ، مشکلات حقوق معلمان و بازنشستگان و... بوده است .
حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در برنامه صبح به خیر مازندران
حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در برنامه صبح به خیر مازندران
بیشترین موضوعات مطروحه از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان مواردی همچون اهمیت معلمان در جامعه ، مشکلات موجود در مدارس استان ، مشکلات حقوق معلمان و بازنشستگان و... بوده است .
آرشیو خبرخوان