سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب رسانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب رسانه.

عنوان برنامه ای آموزشی و اطلاع رسانی در...
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب رسانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب رسانه.

رسانه با تعامل صحیح با نیروی انتظامی امنیت اجتماعی را فراهم می سازد
رسانه با تعامل صحیح با نیروی انتظامی امنیت اجتماعی را فراهم می سازد
هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا مردم از عملکرد این نهاد مقدس بیشتر آشنا شوند که زمینه این آگاهی و تنویر افکار از طریق رسانه استانی فراهم است که شبکه تبرستان نسبت به سنوات گذشته نگاه ویژه ای به این موضوع خواهد داشت . مدیر کل شبکه تبرستان...
رسانه با تعامل صحیح با نیروی انتظامی امنیت اجتماعی را فراهم می سازد
رسانه با تعامل صحیح با نیروی انتظامی امنیت اجتماعی را فراهم می سازد
هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا مردم از عملکرد این نهاد مقدس بیشتر آشنا شوند که زمینه این آگاهی و تنویر افکار از طریق رسانه استانی فراهم است که شبکه تبرستان نسبت به سنوات گذشته نگاه ویژه ای به این موضوع خواهد داشت . مدیر کل شبکه تبرستان...
رسانه با تعامل صحیح با نیروی انتظامی امنیت اجتماعی را فراهم می سازد
رسانه با تعامل صحیح با نیروی انتظامی امنیت اجتماعی را فراهم می سازد
هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا مردم از عملکرد این نهاد مقدس بیشتر آشنا شوند که زمینه این آگاهی و تنویر افکار از طریق رسانه استانی فراهم است که شبکه تبرستان نسبت به سنوات گذشته نگاه ویژه ای به این موضوع خواهد داشت . مدیر کل شبکه تبرستان...
بهره گیری مناسب از ظرفیت های رسانه استانی تقویت و توسعه کشاورزی استان را در پی دارد
بهره گیری مناسب از ظرفیت های رسانه استانی تقویت و توسعه کشاورزی استان را در پی دارد
به گزارش روابط عمومی مرکز، صمدی در این نشست با تاکید بر تولید محصولات با کیفیت، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهی و بهره بردار و بهره گیری از علم روز را در افزایش تولید و توسعه کشاورزی موثر دانست . شهیدی فر معاون بهبود تولیدات گیاهی...
آرشیو خبرخوان