سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب داستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب داستان.

مجموعه نارنج باغ در قالب طنز به...
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب داستان.

داستان مربوط به اهالی روستایی می شود...
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب داستان.

وارشی شو(شب بارانی) در صدای شبکه تبرستان
وارشی شو(شب بارانی) در صدای شبکه تبرستان
داستان نمایش مربوط به زندگی زن و شوهری به نام نرگس و ابراهیم است که تنها فرزندشان (اسماعیل)در جبهه حضور دارد و مدتهاست که از وضعیت او بی خبرند. باغ ابراهیم چند وقتی است که بطور شبانه مورد دستبرد سارقان قرار میگیرد که نیاز به نگهبان دارد. چشمان...
انتصاب به جا و شایسته در صدای شبکه تبرستان
انتصاب به جا و شایسته در صدای شبکه تبرستان
داستان مربوط به یک اداره کشاورزی است که در پی تغییر رییس و انتصاب رییس جدید ،مبلغ قابل توجهی هزینه برای نصب پوستر می شود.رییس جدید که در رشته گاوداری تحصیل نموده است ،تمام فامیل بی کفایتش را در پست های مهم می گمارد.طوری که یک نوع سم من در...
انتصاب به جا و شایسته در صدای شبکه تبرستان
انتصاب به جا و شایسته در صدای شبکه تبرستان
داستان مربوط به یک اداره کشاورزی است که در پی تغییر رییس و انتصاب رییس جدید ،مبلغ قابل توجهی هزینه برای نصب پوستر می شود.رییس جدید که در رشته گاوداری تحصیل نموده است ،تمام فامیل بی کفایتش را در پست های مهم می گمارد.طوری که یک نوع سم من در...
انتصاب به جا و شایسته در صدای شبکه تبرستان
انتصاب به جا و شایسته در صدای شبکه تبرستان
داستان مربوط به یک اداره کشاورزی است که در پی تغییر رییس و انتصاب رییس جدید ،مبلغ قابل توجهی هزینه برای نصب پوستر می شود.رییس جدید که در رشته گاوداری تحصیل نموده است ،تمام فامیل بی کفایتش را در پست های مهم می گمارد.طوری که یک نوع سم من در...
آرشیو خبرخوان