سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب انیمیشن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب انیمیشن.

عنوان انیمیشنی با موضوع معارفی و به تهیه...
عنوان انیمیشنی 13 دقیقه ای به تهیه...
این برنامه در واحد انیمشین مرکز مازندران...
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب انیمیشن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب انیمیشن.

سوتی و پوتی در تازه واردها
سوتی و پوتی در تازه واردها
در این سریال چند شخصیت منفی از دنیای انیمیشن وارد دنیای آدمهای زمینی می شوند تا بتوانند با ایجاد خرابکاری و دزدی از مراکز فرهنگی و تفریحی و مناطق مهم مازندران به نیت های پلید خود دست یابند. از طرفی دیگر سوتی و پوتی عروسکهای قصه ما مأموریت پیدا می...
سوتی و پوتی در تازه واردها
سوتی و پوتی در تازه واردها
در این سریال چند شخصیت منفی از دنیای انیمیشن وارد دنیای آدمهای زمینی می شوند تا بتوانند با ایجاد خرابکاری و دزدی از مراکز فرهنگی و تفریحی و مناطق مهم مازندران به نیت های پلید خود دست یابند. از طرفی دیگر سوتی و پوتی عروسکهای قصه ما مأموریت پیدا می...
سوتی و پوتی در تازه واردها
سوتی و پوتی در تازه واردها
در این سریال چند شخصیت منفی از دنیای انیمیشن وارد دنیای آدمهای زمینی می شوند تا بتوانند با ایجاد خرابکاری و دزدی از مراکز فرهنگی و تفریحی و مناطق مهم مازندران به نیت های پلید خود دست یابند. از طرفی دیگر سوتی و پوتی عروسکهای قصه ما مأموریت پیدا می...
آرشیو خبرخوان