جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب اطلاع رسانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های تلویزیون

محتوا با برچسب اطلاع رسانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های رادیو

محتوا با برچسب اطلاع رسانی.

پیام مازندران برنامه ای است که با...
آرشیو خبرخوان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

تازه های خبر خبرگزاری

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب اطلاع رسانی.

مازندران موضوع های قابل پیگیری فراوانی دارد که خبرنگاران باید آنها را رصد کنند
مازندران موضوع های قابل پیگیری فراوانی دارد که خبرنگاران باید آنها را رصد کنند
وی همچنان افزود: خبرنگاران باید با حساسیت خبری به جا و مناسب همزمان با فرهنگ سازی،مطالبات به حق مردمی را نیز پیگیری کنند. حمیدی با بیان اینکه خبر مازندران دارای پرسنل زبده و پرتوانی در عرصه اطلاع رسانی است گفت :مازندران با توجه به پیشرو بودن در...
مازندران موضوع های قابل پیگیری فراوانی دارد که خبرنگاران باید آنها را رصد کنند
مازندران موضوع های قابل پیگیری فراوانی دارد که خبرنگاران باید آنها را رصد کنند
وی همچنان افزود: خبرنگاران باید با حساسیت خبری به جا و مناسب همزمان با فرهنگ سازی،مطالبات به حق مردمی را نیز پیگیری کنند. حمیدی با بیان اینکه خبر مازندران دارای پرسنل زبده و پرتوانی در عرصه اطلاع رسانی است گفت :مازندران با توجه به پیشرو بودن در...
مازندران موضوع های قابل پیگیری فراوانی دارد که خبرنگاران باید آنها را رصد کنند
مازندران موضوع های قابل پیگیری فراوانی دارد که خبرنگاران باید آنها را رصد کنند
وی همچنان افزود: خبرنگاران باید با حساسیت خبری به جا و مناسب همزمان با فرهنگ سازی،مطالبات به حق مردمی را نیز پیگیری کنند. حمیدی با بیان اینکه خبر مازندران دارای پرسنل زبده و پرتوانی در عرصه اطلاع رسانی است گفت :مازندران با توجه به پیشرو بودن در...
آرشیو خبرخوان