جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

9 هزار هکتار از مزارع گندم مازندران بیمه شد - نمایش محتوای خبر

 

 

9 هزار هکتار از مزارع گندم مازندران بیمه شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 9 هزار و 691 هکتار از مزارع گندم استان زیرپوشش بیمه قرار گرفته است.

9 هزار هکتار از مزارع گندم مازندران بیمه شد

عزیزالله شهیدی‌فر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: 41 هزار و 500 هکتار از مزارع استان به کشت جو اختصاص یافته است که از این میزان 11 هزار و 500 هکتار کشت آبی و 30 هزار هکتار کشت دیم بوده است.

وی افزود: از مجموع سطح زیر‌کشت جو در استان تمام مزارع سبز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه 214 تن بذر جو بین کشاورزان توزیع شده است، گفت: از این میزان 69 تن مربوط به جو آبی و 145 تن جو دیم بوده است.

شهیدی‌فر با اعلام اینکه 858 هکتار از مزارع جو استان زیرپوشش بیمه قرار گرفته است، ادامه داد: 828 هکتار آبی و 30 هکتار مزارع دیم بوده است.

وی بیان کرد: 9 هزار و 520 تن کود ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان جو‌کار استان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: 2 هزار و 500 هکتار از مزارع جو استان با خطی‌کار، 31 هزار و 390 هکتار با سانتریفیوژ و 7 هزار و 610 هکتار به صورت دستی کشت شده است.

شهیدی‌فر یادآور شد: تمام مزارع جو استان در مرحله شروع پنجه‌دهی و پنجه‌دهی کامل قرار دارند.

وی به زراعت گندم در استان اشاره کرد و افزود: 68 هزار و 6 هکتار از مزارع گندم قرارداد کشت منعقد شده که از این میزان 38 هزار و 233 هکتار آبی و 29 هزار و 773 هکتار دیم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه 9 هزار و 691 هکتار از مزارع گندم استان زیرپوشش بیمه قرار گرفته است، ادامه داد: 65 هزار و 936 هکتار از مزارع بذرکاری شد که از این میزان 36 هزار و 941 هکتار آبی و 28 هزار و 995 هکتار گندم دیم بوده است.

شهیدی‌فر اظهار کرد: سطح سبز گندم در مازندران 55 هزار و 706 هکتار است.

وی خاطرنشان کرد: برای کشت گندم 8 هزار و 700 تن کود اوره، 4 هزار و 390 تن کود فسفاته، 6 هزار و 370 تن کود پتاسه و 120 تن کود گوگرد بین بهره‌برداران توزیع شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: 5 هزار و 900 هکتار با خطی‌کار، یک‌هزار و 300 هکتار با کمبینات، 53 هزار و 36 هکتار با سانتریفیوژ و 5 هزار و 700 هکتار به صورت دستی کشت شده است.

شهیدی‌فر ادامه داد: 17 هزار و 846 هکتار گندم آبی در مرحله دو برگی، 12 هزار و 967 هکتار در مرحله سه تا چهار برگی، 3 هزار و 761 هکتار در مرحله شروع پنجه‌دهی و 50 هکتار در مرحله پنجه کامل قرار دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: 16 هزار و 559 هکتار از مزارع گندم دیم در مرحله دو برگی، 3 هزار و 420 هکتار در مرحله سه تا چهار برگی، 776 هکتار در مرحله شروع پنجه‌دهی و 2 هکتار در مرحله پنجه کامل قرار دارد.

شهیدی‌فر بیان کرد: در مرحله اول 12 هزار و 230 هکتار از مزارع گندم آبی کود سرک مصرف شد و در مرحله دوم نیز تاکنون یک‌هزار و 500 هکتار کودپاشی سرک انجام شده است.

وی با بیان اینکه 212 هکتار از مزارع گندم استان مبارزه با علف هرز شد، گفت: 130 هکتار نیز مبارزه با آفت حلزون شد.