جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

83 میلیون قطعه بچه ماهی دراستان تولید شده است - نمایش محتوای خبر

 

 

83 میلیون قطعه بچه ماهی دراستان تولید شده است

به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات مازندران ' حسن حبیب نژاد ' دیروز با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از6 هزار نفر در مازندران به طور مستقیم دربخش های مختلف آبزی پروری مشغول فعالیت هستند گفت: شیلات استان در10 سال اخیر رتبه نخست آبزی پروری ومقام دوم تولیدماهیان سردابی کشوررابه خوداختصاص داده است.

حبیب نژاد بابیان اینکه توانمندی های موجود در آبهای داخلی به منظور توسعه فعالیت های آبزی پروری گفت : آب بندان ها ، رودخانه های مهم شیلاتی ،چشمه ها و وجود مناطق کوهستانی ، همچنین دمای مناسب درمنطقه مرکزی استان، فعالیت های شیلاتی استان را درجایگاه ویژه و ممتازی درسطح کشورقرارداده است.

وی بابیان این مطلب که اهمیت آبزیان برای تنظیم سبدغذایی وهمچنین درآمدزایی واشتغال برکسی پوشیده نیست ودر کشورجعمیت انبوهی دراین زمینه فعالیت می کنند،خاطرنشان کرد: مازندران در سال گذشته با بیش از 2 هزار و 900 واحد آبزی پروری دربخش های مختلف ماهیان گرمابی و سردابی ، زینتی و خاویاری به تولید آبزیان پرورشی و عرضه آن به بازارفعالیت داشت.

وی ادامه داد: درسال گذشته 49 هزار و247 تن ماهیان گرمابی ، 18 هزار و 255 تن ماهی سردآبی ، 215 تن ماهی خاویاری پرورشی و حدود 2/5 میلیون قطعه ماهیان زینتی دراستان تولیدشد.

حبیب نژاد تصریح کرد: گردش اقتصادی تولید آبزیان پرورشی درسال گذشته بیش از 4 هزار و850 میلیاردریال بود.

مدیرکل شیلات مازندران با تاکید براینکه زمینه برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف آبزی پروری استان مهیاست ، خاطرنشان کرد : باتوجه به استقبال کشورهای همسایه از محصولات شیلاتی استان برنامه توسعه کیفی محصولات و نیز تسهیل درصادرات آبزیان ازجمله برنامه های دردست اجرای شیلات مازندران است.

{jcomments off}