جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

70 روستای مازندران برقدار شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

70 روستای مازندران برقدار شدند

منوچهر جعفری امروز در شهرستان ساری اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 115 دستگاه پست هوایی و زمینی با قدرت 117 هزار و 69 کیلوولت آمپر به تعداد پست‌های توزیع برق مازندران افزوده شده است.

وی افزود: تعداد پست‌های توزیع در حال حاضر به 23هزار و 542 دستگاه با ظرفیت 3 میلیون و 126 هزار و 42 کیلوولت آمپر رسیده است.

این مسئول اظهار داشت: در سال گذشته 58 هزار و 352 مشترک به تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران افزوده شده و در حال حاضر تعداد مشترکان به یک میلیون و 78 هزار و 130 مشترک رسیده است که از این تعداد 652 هزار و 395 مشترک مصارف عادی شهری و 414 هزار و 718 مشترک مصارف عادی روستایی و 11 هزار و 17 مشترک مصارف سنگین هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران فعالیت‌های این شرکت در فاصله سال‌های 84 تا 91 را مورد بررسی قرارداد و ادامه داد: در این مدت 2 هزار و 956 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و یک هزار و 864 کیلومتر شبکه فشار متوسط در حوزه توزیع برق مازندران احداث 10 هزار و  73 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت یک هزار و 249 مگاولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب شده است.

جعفری همچنین از افزایش تعداد 375 هزار مشترک در این مدت و برقدار شدن 70 روستای بی‌برق خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران به یک میلیون و 78 هزار مشترک و تعداد روستاهای برقدار نیز به 2 هزار و 44 روستا رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طی هشت سال گذشته ‌ماهانه 31 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 19 کیلومتر شبکه فشار متوسط در حوزه توزیع برق مازندران احداث و 105 دستگاه ترانسفورماتورها قدرت 13 مگاولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب شده است و تعداد 4 هزار مشترک به تعداد مشترکان افزوده شده است.

جعفری تصریح کرد: در حال حاضر 13 هزار و 718 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 9 هزار و 999 کیلومتر شبکه فشار متوسط در حوزه توزیع برق مازندران وجود دارد و 23 هزار و 542 دستگاه ترانسفورماتور با قدرت 3 هزار و 126 مگاولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب است.