سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

650هکتار از اراضی کشاورزی لاریجان آمل در برابر هجوم ملخ ها سم پاشی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

650هکتار از اراضی کشاورزی لاریجان آمل در برابر هجوم ملخ ها سم پاشی شد

سید مرتضی امینی ˈ روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این اقدام در مدت حدود دو ماه و با بکارگیری چهار گروه مجهز با تجهیزات و انواع سموم (مالاتیون، سومیتون) انجام شد.

وی افزود: درسال جاری حدود هزار و700 هکتاراز مراتع، باغات و زمینهای کشاورزی بخش کوهستانی لاریجان آمل که کانون اصلی هجوم ملخ های خسارت زا است، شناسایی و تاکنون حدود 650 هکتار از منطقه آلوده در این بخش با سموم شیمیایی مقابله شد.

مدیرجهاد کشاورزی آمل ادامه داد: کارشناسان حوزه کشاورزی در بخش لاریجان آمل درپی خسارتهای به وجود آمده ناشی ازهجوم ملخ ها به اراضی کشاورزی این بخش درسالهای گذشته، امسال نیز به منظور پیشگیری ازخسارتهای احتمالی، اقدام به شناسایی مناطق آسیب پذیر کردند.

امینی اضافه کرد: متاسفانه همه ساله در فصل بهار مزارع و باغهای منطقه لاریجان مورد هجوم وسیع ملخ ها قرارمی گیرند وباعث بروز خسارتهای سنگینی به کشاورزان منطقه می شوند.

وی تصریح کرد: با اقدامات به موقع مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز زیرپوشش این مدیریت دربخش لاریجان، و سمپاشی های گسترده در مزارع و باغات از هجوم ملخ ها جلوگیری و از ایجاد خسارت جلوگیری خواهد شد.

وی سطح زیرکشت اراضی کشاورزی دربخش کوهستانی لاریجان را بیش ازشش هزارو800هکتار اعلام کرد ویاد آورشد: ازاین میزان حدود پنج هزار باغی درختان سیاه ریشه وسه هزار و213هکتار نیز اراضی زراعی است.