جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

350 هکتار از اراضی زراعی گلوگاه ذرت کاری شد - نمایش محتوای خبر

 

 

350 هکتار از اراضی زراعی گلوگاه ذرت کاری شد

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای توسعه کشت نباتات علوفه ای، در سطح 350 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان کشت ذرت و در سطح 380 هکتار کشت سورگوم صورت گرفته است.

وی افزود: برداشت چین اول و دوم سورگوم در این شهرستان در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه، در پایان از اولین برداشت ذرت سیلویی با میانگین عملکرد تولید 30 تن در هکتار در این شهرستان خبر داد.

گلوگاه در شرقی ترین نقطه مازندران واقع است.