جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

24 میلیون و 556 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد - نمایش محتوای خبر

 

 

24 میلیون و 556 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد

'ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری' در گزارشی به ایرنا افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 35 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 26 میلیارد ریال بود.

وی گفت : از م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام شده تالار بورس مازندران از ابتدای سال جاری تا کنون به بیش از سه هزارو 910 میلیارد ریال رسیده است .

وی متوسط ارزش معاملات روزانه را 36 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری ساختمان ایران ، صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، نیرو ترانس ، مهندسی نصیر ماشین و سرمایه گذاری پارس توشه بود.

جعفری ادامه داد : 57 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 43 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با یک هزار و 183 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 68 هزار و 970 واحد رسید.

{jcomments off}