جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

17هکتار اراضی ملی جویبار از متصرفان بازپس گرفته شد - نمایش محتوای خبر

 

 

17هکتار اراضی ملی جویبار از متصرفان بازپس گرفته شد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ˈ رضا گنجیˈ در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد: افرادی با تجاوز به زمینهای ملی ساحلی جویبار مبادرت به دیوارکشی و ساخت بنا کردند که با حکم قضایی این دیوارکشی ها تخریب و زمین ها باز پس گرفته شد .

وی با اشاره به اینکه همچنین بخشی ازاین اراضی مربوط به زمینهای واگذاری شده به سرمایه گذاران بود ، گفت: در سالهای اخیر این زمینهای ملی برای اجرای طرحهای گردشگری و تفریحی به افرادی بعنوان سرمایه گذار تحویل داده شد که با گذشت سالها اقدامی برای اجرای طرح انجام نشد .

فرماندار جویبار تنها اقدام انجام شده دربرخی ازاین زمینها را ساخت ویلای شخصی اعلام کرد و گفت: متاسفانه روند واگذاری اراضی به سرمایه گذران بدون انجام تحقیق و لحاظ کردن توان و تجربه کار به افراد واگذار شد.

وی به تشکیل ستاد حمایت از سرمایه گذاران شهرستان جویبار اشاره کرد و افزود: اعضای کمیته متشکل از کارشناسان ، طرحهای سرمایه گذاران و سابقه کاری آنان را بررسی می کنند تا قابلیت اجرای این طرح ها مشخص شود .

فرماندار جویبار با اشاره به اینکه در مدت چندماه فعالیت کمیته سرمایه گذاری جویبار 32 طرح سرمایه گذاران ارائه شد ، گفت: ازاین تعداد سه طرح گردشگری ، پرورش ماهیان خاویاری و پرورش ماهی در قفس از سوی این کمیته تایید شد که در مرحله بعدی و واگذاری زمین قرار گرفتند .

وی تاکید کرد : عزم جدی برای واگذاری اراضی ملی به سرمایه گذارانی که مصمم به اجرای طرح هستند در جویبار وجود دارد تا طرحهای اجرایی اثرگذار و ماندگاردر شهرستان اجرا شود .

به گفته گنجی سرمایه گذارانی که با وجود واگذاری زمین ملی به تعهدات خود عمل نکردند شناسایی شدند و برای اجرای حکم و بازپس گیری زمین ها پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد .

وی با تاکید بر برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز ساحل دریا در جویبار اعلام کرد: برای حفظ حریم 60 متری ساحل دریا بصورت جدی با ساخت وسازها دراین حریم برخورد خواهد شد .