جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

16 دفتر شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در مازندران راه اندازی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

16 دفتر شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر توکلی عصر یکشنبه در همایش مدیران شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان در آمل افزود: طرحهای اشتغالزایی و خدماتی شرکت های سرمایه گذاری وتعاونی زیر پوشش این شرکت در شهرهای مختلف استان در سال جاری روبه افزایش است و اکنون طرح های مهم سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران در ایجاد مجتمع خدماتی ورفاهی دربندرامیرآباد و نیز راه اندازی دفاتر بیمه دانا در شهرهای مازندران در دست اجرا است که سود حاصل از درآمدزایی طرح های دردست اجرا به حساب سهامداران استان خواهد رفت.
وی از اعلام آمادگی وهمکاری شرکت های تعاونی زیر پوشش این مجموعه در شهرستانهای استان برای تحقق سهم 25درصدی ایجاد اشتغال بخش تعاونی در اقتصاد کشور خبرداد.

وی گفت: در سالهای اخیر شرکت های تعاونی سهام عدالت در شهرستانهای مازندران در بسیاری از طرح های تولیدی و خدماتی مشارکت داشته و اکنون سود حاصل از بهره برداری آنها به حساب سهام داران زیر پوشش می رود.

وی افزود: حذف مالیات 25درصدی شرکت های تعاونی ها زیرپوشش سهام عدالت همانند شرکتهای ثبت شده بخش تعاونی برای حضور در طرح های اقتصادی وتولیدی است واین مهم در انجام کارهای رو به جلو این شرکتها تاثیر مستقیم دارد.

توکلی یادآورشد: در پی این موفقیتهای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران، به عنوان یک عضو در انتخابات کانون سرمایه گذاری کشور پذیرفته و دارای کرسی حق رای شده است.

وی هدف از برگزاری همایش مدیران شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانهای مازندران در محل هتل شهر آمل را تبیین اهمیت موضوع ورود شرکت های تعاونی سهام عدالت  به بازار فرابورس ایران بنا به مصوبه اخیرشورای اصل 44 قانون اساسی کشور بیان کرد.