جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

12 پروژه عظیم عمرانی در ساری در دست اجراست - نمایش محتوای خبر

 

 

12 پروژه عظیم عمرانی در ساری در دست اجراست

مهدی عبوری در بازدید از پروژه های شهرداری با تحليل پيامدهاي فرهنگي ، اجتماعي و حتي اقتصادي پروژه هاي عمراني شهرداري ساري در دو سال گذشته گفت: كاركرد چندگانه اين پروژه نه تنها آبادي شهر را در پي داشت بلكه به بهبود امور اجتماعي و اقتصادي نيز كمك هاي اساسي كرده است.

ویبيان اين مطلب كه دوازده پروژه عظيم و دهها پروژه ديگر ما در كنار كاركرد عمراني در بخش هاي مهم ديگر هم اثرگذار بودند گفت : يكي از آنها كاهش خيل انبوه بيكاران و بويژه جوانان تحصيل كرده است ، چرا كه اين حجم عظيم از كارهاي عمراني بي ترديد خيل انبوهي را هم از بيكاري رها ساخته است .

وي تاثير اين پروژه ها را در وارد كردن سرمايه به شهر و استان نيز مورد توجه قرار داد و افزود : در يك مورد فقط شهرداري ساري پانصد ميليارد ريال پول ملي و بودجه دولتي را جذب كرد كه بي سابقه است، ضمن اينكه پروژه هايي چون شهربازي هم بهانه اي مي شوند براي جذب سرمايه گزاران و اينها همه باعث شكوفايي اقتصادي شهر هم خواهد شد.

شهردار ساري در ادامه به تاثير برنامه هاي فرهنگي  شهرداري در پويا كردن فرهنگ شهر و فعال ساختن عناصر فرهنگي و هنري پرداخت و خاطرنشان كرد : هنر و هنرمند نيازمند چهره به چهره شدن با جامعه و مردم هستند و اين همان كاري است كه شهرداري ساري انجام داد و با برگزاري مراسم هاي متفاوت و متعدد اين فرصت را به هنرمندان داد تا در كنار رونق گرفتن برنامه ها و فعاليت هايشان به ميان مردم آمده و با مخاطبان خود چهره به چهره شوند.

وي سپس آثار اجتماعي فعاليتهاي شهرداري ساري را مورد ارزيابي قرار داد و تاكيد كرد: شهر زنده نيازمند شهروند سرزنده است و همواره جوامعي متحول مي شوند و در مسير پويايي قرار مي گيرند كه ار نشاط و شادابي برخوردار باشد، بنابراين شهرداري ساري در دوسال اخير تلاش كرد با تزريق نشاط و شادابي در جامعه مسير عمران و آبادي را هموار سازد .

شهردار ساري  در بازدزد چندد پروژه در دست احداث ضمن اعلام اين مطلب كه بسياري از خيابانها و كوچه هاي مركز استان مازندران  طي دو سال اخير آسفالت شده است گفت : براي اتمام نهضت آسفالت بايد سرعت بيشتري بخرج داد.

وي آنگاه ضرورت توجه بيشتر به بهداشت و پاكيزگي شهر و چاره انديشي سريع براي مهار اندك شيرآبه هاي ناشي از عدم تفكيك زباله ها را در برخي از نقاط شهر مورد توجه قرار داد و تاكيد كرد : ما ناگزير هستيم كه طرح تفكيك زباله از مبداء را جدي بگيريم و براي موفقيت آن دست يه دست هم بدهيم.

شهردار ساري همچنين ضمن اعلام عدم رضايت خويش از وضعيت توقف اتوبوس و تاكسي در سطح شهر از مسئولان ذيربط خواست براي رفع اين نارسايي برنامه ريزي كنند.