جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

114 هکتار از اراضی ملی مازندران رفع تصرف شد - نمایش محتوای خبر

 

 

114 هکتار از اراضی ملی مازندران رفع تصرف شد

در شش ماه نخست امسال بیش از 114 هکتار از اراضی ملی در راستای اجرای احکام قضایی و تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل از متصرفین رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اسحاق محسنی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تمام احکام قضایی صادره با هماهنگی ماموران انتظامی و یگان حفاظت در راستای حفظ و حراست  از انفال مسلمان بوده است.

وی اظهار داشت:  در شش ماه نخست امسال حدود 337 مترمکعب چوب آلات قاچاق  در حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری  گفت:در شش ماه نخست امسال حدود 337 مترمکعب چوب آلات قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ محسنی افزود:در این راستا 196 دستگاه خودرو توقیف و 248 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری با بیا ن اینکه جنگل مهم ترین نعمت الهی برای انسان تلقی می شود و حفظ و حراست از آن به عنوان یکی از مهم ترین  وظایف یگان حفاظت مطرح است،افزود: تخریب جنگل و قطع درختان پیامدهای زیست محیطی مانند گرمایش زمین،آلودگی هوا،برهم زدن اکوسیستم،ایجاد سیل،توفان و خسارات فراوان دیگری به همراه دارد.

سرهنگ محسنی گفت:در راستای حفاظت از اراضی ملی،منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی با افرادی که به منظور تحصیل مال نا مشروع و زمین خواری،مرتکب تصرف،تخریب و تجاوز می شوند بخورد قاطع و جدی می شود.

این مسئول به دو مورد از مفاد قانونی برخورد با متخلفان اشاره کرد و گفت: به استناد ماده 55 مجموعه قوانین و مقررات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی،هر کسی به قصد تصرف منابع ملی اقدام کند،به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا برابر تبصره ذیل ماده 55،یگان حفاظت منابع طبیعی ماموریت دارد به محض اطلاع  از هر گونه تصرف و تجاوز اراضی ملی نسبت به خلع ید و ضبط عرصه به نفع دولت اقدام و متخلف را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

وی تصریح کرد: دوستداران و حافظان طبیعت می توانند هرگونه اطلاعات و اخبار درباره تصرف،تجاوز،حریق و قطع درخت را با شماره تلفن 1504 به فرماندهی یگان حفاظت اداره کل اطلاع دهند.