رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

(نماهنگ کودکانه) هوای نوبهار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

(نماهنگ کودکانه) هوای نوبهار

هوای نوبهار انیمیشن کودکانه ایست که  از حال و هوای عید می گوید از خانه تکانی  تا چیدن سفره هفت سین از صمیمیت یک خانواده که به دور هم همراه با پدر بزرگ و مادربزرگ می نشینند از آواز خواندن بلبل و پرستوها از سرسبزی چمن زارها که همه و همه نشان دهنده قدرت و عظمت خداوند است که در فصل بهار زمین را دوباره زنده می کند.

عوامل برنامه :

تهیه کننده :سیده سارا حسینی

استوری برد : سمانه مرتضوی

صداگذار: فاطمه خلیل پور

کارگردان:مرتضوی

مجری طرح:زهرا خرسندی

کارشناس هنری:امیر غبار آستانه

تدوین:شاه بابازاده