رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

یمن - نمایش محتوای خبر

 

 

یمن

یمن

 

 

از جنگ خسته‏‎ام ولی امروز،  باید که از یمن بسرایم

                                                       باید به رسم تعزیت صلح، از جنگ نفت و تن بسرایم

در عصر غزه، عصر ویتنام، قرن عراق و سوریه و شام

                                                      سخت است تا به یاد قد دوست از سبزه و چمن بسرایم