جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

یار مهربان - نمایش محتوای صدا

 

 

یار مهربان

به گفته اكثر جامعه شناسان، اقوام و مللی كه با مطالعه مانوس بوده و كتاب و كتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر منتقل كنند.

در همین راستا، این برنامه سعی دارد تا با ایجاد انگیزه و احساس نیاز به کتاب و کتابخوانی و ایجاد رفتاری به نام مطالعه میان مخاطبان در جامعه قدم بردارد.

عوامل تولید این برنامه عبارتند از:

تهیه کننده و نویسنده: سیده سکینه حسنی 

گوینده: طاهره رحماندوست 

گزارشگر: عسکری امینیپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو