سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

یارانه نقدی شصت و نهمین مرحله به حساب سرپرستان خانوار امشب واریز می شود. - نمایش محتوای خبر

 

 

یارانه نقدی شصت و نهمین مرحله به حساب سرپرستان خانوار امشب واریز می شود.

.

یارانه نقدی شصت و نهمین مرحله به حساب سرپرستان خانوار امشب واریز می شود.

شصت و نهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان ماه ، ساعت 24 امشب (26 آبان ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.