رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

یاد ایام - نمایش محتوای صدا

 

 

یاد ایام

بررسی سیر زندگی امامان و پیامبران که برای ما الگو های حسنه ای هستند شاخصی است برای  رسیدن به تعالی و کمال . یاد آوری شهادت امامان تلنگری است برای ما تا همیشه الگوهای ناب و عینی در زندگی داشته باشیم .

برنامه شامل بیان شرح حال بزرگان دین، شرح حوادث زندگی و رخدادهای زندگی امامان و روند تاثیر گذاری ان بزرگواران در جامعه می باشد در هر برنامه سعی می شودبه صورت گزارشی با مردم صحبت شود و از نقطه نظر انها جهت نیل به هدف نهایی بهره برد و استفاده از کارشناسان در سه بخش شرح دوران زندگی امامان ،بررسی مسائل سیاسی دوران امام  و تطبیق دوران سیاسی اجتماعی زمان بزرگان دین با شرایط آن عصر....

همچنین در متن برنامه سعی می شود الگوها و رویدادهای علمی و واقعی مورد بررسی قرار گیرد و از بیان مطالب توصیفی صرف خودداری شود .

سایر بخشهای برنامه عبارتند از:گزارش،معرفی بقا ع متبرکه و اماکن مذهبی استان،دل گویه ها،موسیقی،   معرفی کتاب،   راوی،گزارش ویژه،  نمایش ،کارشناسان برنامه،ارتباطات، پیامک  و مسابقه

دیگر عوامل برنامه عبارتند از:

گوینده: افضلی ، موسوی، قاسم نژاد

گزارشگر: عسگری امینی  سلمان پور

نویسنده: معصومه همتی

 

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو