سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

یادواره شهدا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

یادواره شهدا

تهیه کننده:نظری

شهادت از برترین واژه های فرهنگ اسلامی و از مقدّس ترین مفاهیم معارف الهی است. شهادت اوج کمال انسان است، آنگاه که انسان تمام هستی خود را یکجا نثار معبود می کند و قطرة وجودش به دریای بیکران هستی مطلق می پیوندد.
هر سال دنبال بهانه ای می گردیم تا گرد هم جمع شویم و خاطراتی را مرور کنیم؛ خاطراتی از جنس نور و از لطافت باران.
یادواره شهدا بهانه خوبی است برآی تجدید خاطره با یارانمان؛ همان ها که با رفتنشان حیات مادی و معنوی را برآیمان به ارمغان آوردند. به آین بهانه گرد هم جمع می شویم و از یارانمان روآیت می کنیم. اما چیزی گلویم را می فشارد؛ همانند عقده آی در گلو؛ چیزی شبیه دلتنگی دلتنگی ام به آین خاطر است که در لابلآی آین جمع چیزی را گم کرده آیم
روزگاری در میانمان انسان هآیی زیسته اند که همه جا صحبت از صفا وسادگیشان زینت خاطره هاست؛ آنهآیی که برآی آرمانشان جنگیدند نا آیندگان بتوانند برآی خود هدف وآرمانی داشته باشند و درآن مسیر به تکامل برسند.
و آیا هدف آنها چیزی جز زنده نگه داشتن یاد خدا و نام او بوده است.همانطور که پیر و مراد آنها فرمود: «انقلاب ما انفجار نور بود.»
همانطور که بعد از دفاع مقدس در سراسر عالم انگیزه هآی مبارزه با ظلم و استکبارستیزی در همه ابعاد به عرصه ظهور و جهاد در راه خدا تبدیل شد که آین از دستاوردهآی خون مطهر شهداست که به آن افتخار می کنیم؛پس بیآییم در آین جمع از ناگفتنی هآیی بگوییم که دغدغه آنها بوده است.
از آرمانی بگوییم که در آین زمانه تجملات او را کم رنگ نموده است و از کسانی روآیت کنیم که در لابه لآی زندگی روزمره مان به فراموشی سپرده می شوند.

سال تولید: 1396