رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

گیاه اناریجه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیاه اناریجه

گیاه اناریجه از خانواده چتریان می باشد که تاکنون فقط از استان های گیلان ، گلستان و مازندران گزارش شده است . این گیاه فقط یک گونه در ایران دارد . گیاه اناریجه گیاهی است یک ساله بدون کرک با ساقه ای به ارتفاع 180 سانتیمتر استوانه ای با قاعده ای به ضخامت 5/2 تا 5/3 سانتیمتر که در بخش پایین قهوه ای و در بخش بالا سبز کلمی ، شیاردار، با شاخه های طویل است برگ های آن قاعده ای خطی ، تخم مرغی و بریده بریده می باشد . فصل گل دهی و میوه دهی اواخر تابستان می باشد . این گیاه در استان مازندران در اراضی دشتی حتی در نقاط باز جنگلی استان وجود دارد و  به نوعی مورد استفاده روستائیان و حتی شهرنشینان قرار می گیرد . طبق تحقیقات صورت گرفته  39 گونه اسانس گیاه مذکور شناسایی شده که حتی بعضی از ترکیبات بعنوان ترکیبات ضد سرطانی می باشد .


Watercress
Watercress is a kind of umbelliferous plants which is only seen in the Northern provinces of Guilan, Golestan and Mazandaran. Only one species of watercress grows in Iran. It is a yearling plant without any fuzz which may grow over 180 centimeters. Watercress usually grows in the plains and open areas in the jungles of Mazandaran, it blossoms and fruits in summertime.  It is widely used by locals as spice for making different foods. Researches show that the extracts of the watercress have anti-cancerous uses.تازه ها