رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

گلپر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گلپر

که عمدتا در نواحی کوهستانی و مناطق پیرامون آن می روید گل های آن سفید بصورت چتر بوده و میوه آن تخم مرغی کمی ضخیم و معطر به رنگ سبز تیره می باشد که طول آن به 5/1 سانتیمتر نیز می رسد ساقه گلپر توخالی ضخیم بوده و ارتفاع آن گاهی از قد انسان هم بلندتر است برگ آن شبیه برگ کلم و گل آن چتری و سفید رنگ است میوه گیاه پس از رسیدن سفید ، مدور و پهن شبیه سکه پول بوده و بسیار خوشبو است . طبیعت گلپر گرم بوده و خوردن آن به همراه غذا و یا افزودنش به ترشی ها بسیار مفید است چرا که از فساد و خراب شدن ترشی جلوگیری می کند . گلپر خاصیت ضدمیکروبی داشته و کشنده باکتری است میوه گلپر پس از رسیدن کامل به شکل پولک نازکی در می آید که بسیار زیباست .


Mountain pride is a perennial umbelliferous floral plant. It is aborigine to Mazandaran Province and grows mainly in the mountainous areas. It has white umbelliferous flowers and oval fruits. It may grow as tall as a man. Its leaf looks like to that of a cauliflower; the ripe fruit is white, circular and wide like a coin with a pleasant aromatic fragrance. It is recommended to mix mountain pride flowers in different foods, because it prevents foods spoiling while giving them a good taste.تازه ها