رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

گلیج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گلیج

برخی به آن گلیمچه نیز می‌گویند. این محصول در مناطق مختلف مازندران با نقش‌ها، طرح‌ها و نام‌های متفاوت تولید می‌گردد، اما در نهایت شیوه‌ی تولید در همه‌جا یکسان است و در مجموع این شیوه‌ی بافت و این نوع دست‌بافته ها به گلیج‌بافی شهرت دارد.

مواد اولیه: شامل تار، پنبه، پودر، پشم یا کاموا

ابزار دستگاه کرت چال (کرک چال):

به کل دستگاه بافت که شامل قسمت‌های ستون، خرپل، نور و ... است گفته می‌شود که امروزه به دو صورت سنتی(ثابت) و سیار وجود دارد؛ نوع سنتی آن با حفر گودال کوچکی در زمین برای قرار گرفتن پاهای بافنده است ایجاد می‌شود، اما نوع سیار آن بر روی زمین نصب می‌شود و بافنده هنگام فشار دادن، پاهایش روی سطح زمین و محل نشستن او اندکی از سطح زمین بالاتر قرارمی‌گیرد و هم‌چنین ستون‌های آن در زمین کاشته نمی‌شود، بلکه روی‌زمین قرار می‌گیرد و همین قابلیت انتقال دستگاه به مکان‌های مختلف را می‌دهد.

 

 

 

Gelij, called also Glimcheh, is a traditional fabric woven by villagers in mountainous areas across Mazandaran Province, especially in Savadkuh city. It is woven in different designs and styles and used as pillow or ground cloth. The materials are cotton, wool, and powder. It is woven on a mechanical wooden machine called “Kert Chaal”. The Kert Chaal is where people weave the Gelij. There is a hole under the machine where the weaver puts her feet in. The weaver has the complete control over the machine during her work. Gelij is in different beautiful colors.تازه ها