جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

گفتگوی ویژه خبری - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گفتگوی ویژه خبری

 

 

استان مازندران با دارا بودن مزیتهای اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و نیروی انسانی توانمند می تواند از استانهای شاخص در دستیابی به اهداف توسعه کشور باشد بررسی این توانمندی ها و چالشهای فراوانی این اهداف  از زوایای گوناگون با حضور مسئولان و کارشناسان از مهمترین اهداف اجرای گفتگوی ویزه خبری است .     

تولید برنامه های مناسب در راستای سیاستهای نوین اقتصادی – اجتماعی کشور در زمینه های فقر ، تبعیض ، فساد و بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه   - جلب و گسترش مشارکت عمومی در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی از دیگر اهداف گفتگوی ویژه خبری می باشد.

این برنامه بصورت میزگرد که مجری کارشناس به همراه یک مسئول انسانی به مسائل استانی پرداخته و گزارش هایی نیز مرتبط با موضوع برنامه تولید و پخش می شود .

 

عوامل برنامه :

مجری کارشناس : پرویز عبداللهی – رضا کسب ور

صدابردار :مصطفی شجاعی – حسین علی رجبی – محمدرضا گلستانی

کارگردان:رضا علی بخشی –غلامرضا حسین پور – مهدی روشنت ضمیر

تصویربردار:حسین نوذری –فتاح رحیمی – داود خواجه

نورپرداز: حسین نوذری –فتاح رحیمی – داود خواجه

نویسنده :رضازاده – خان بابایی

تدوین :زهرا اسلامی

گزارشگر:مهدی رضا زاده – مهدی حسن پور