نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گذری بر اسرار تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

در بررسی ابعاد شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها موضوع تولد ایشان یكی از جنبه های رازگونه و پیچیده ای می باشد كه دارای برنامه ریزی طولانی الهی بوده است.


در بررسی شخصیت افراد برتر، تحلیل عوامل مزبور موجب می گردد به جوانب درونی آنها راهی پیدا كنیم. با در نظر گرفتن این نكته، هر چه این افراد در سطح بالاتری قرار گرفته باشند، این عوامل، با اهمّیت تر و پیچیده تر می گردد و وقتی مسئله مربوط به بزرگان دین، پایه ها و ستون های اصلی اسلام  می رسد ـ كه مبحث عصمت برای آنها طرح می شود ـ موضوع حسّاسیت فوق العادّه تری می یابد و نیاز به سندهای محكم تری دارد.

در مسیر برنامه ریزی شده الهی برای تولّد حضرت فاطمه سلام الله علیها، دو بخش قابل بررسی است:

بر اساس حكمت الهی، تولّد دختری كه تكمیل كننده موضوع نبوّت و پایه گذار مسئله امامت است و به لقب  امّ ابیها مزین شده، نیازمند مقدّماتی است كه در صورت فراهم نشدن مقدّمات، كار به سرانجام نمی رسد و به هدف نائل نمی شود.

امّا در زمینه مقدّمات تولّد حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلم اختصاصاً مواردی وجود دارد كه بسیار قابل تأمّل است.

حضرت فاطمه سلام الله علیها از نسل فردی است كه خداوند درباره او فرموده است:

همه چیزها را برای تو و تو را برای خودم آفریدم. در این بیان نورانی، عظمت وجودی پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلم به تصویر كشیده شده است؛ هرچند عقول ما از درك كُنه آن ناتوان و عاجز است.  پیامبری كه از حیث جسمی و نژادی نیز، به برترین قبیله و تیره اعراب منتسب است، وجود نازنین حضرت فاطمه سلام الله علیها را پاره گوشت خود می داند. این موضوعات و نكات، مواردی است كه در احادیث بیان شده است و هدف ما در این گفتار، بحث سندی احادیث نیست؛ زیرا پرداختن به آن مجالی گسترده تر و فرصت دیگری می طلبد. غالب این موارد كه در احادیثی با مضامین مشترك بیان شده، مورد اعتماد و وثوق علمای شیعه قرار گرفته است. محور كار، حدیثی است كه علّامه مجلسی آن را با سند مُفَضَّل بن عمر جعفی از قول امام صادق علیه السلام بیان كرده است.  پیش از تولّد حضرت فاطمه سلام الله علیها، خداوند در معراج، بشارت تولّد ایشان را به نبی خاتم صلّی الله علیه و آله و سلم داده و فرموده بود: ای پیامبر! خداوند ولادت فاطمه را از خدیجه، دختر خویلد به تو بشارت می دهد.

بشارت پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلم به وجود مقدّس حضرت فاطمه سلام الله علیها، آن هم در معراج، خود به تنهایی گویای اهمّیت موضوع تولّد ایشان است و می توان به جرئت گفت كه این مسئله، یكی از مسائل حیاتی دنیای اسلام و مسلمانان بوده كه از طرف خداوند در آن موقعیت به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم نوید داده شد. نكته دیگر در این حدیث، این است كه خداوند نام مبارك فاطمه را نیز پیش از ولادت برای او تعیین كرده است. در مورد نام فاطمه وجه تسمیه های مختلفی بیان شده؛ از جمله رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمودند:  زیرا او، شیعیان و ذُرّیه اش را از آتش باز داشته و بركنار شده اند.

 روزه گرفتن، قیام و عبادت شبانه دربه مدّت چهل شبانه روز و در پایان چهل روز، نزول جبرئیل و میكائیل برای تحفه الهی است : ای پیامبر بزرگوار! خداوند به تو درود می فرستد و به تو دستوری می دهد كه برای هدیه و تحفه او آماده شوی. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم به او گفت: «تحفه پروردگار چیست؟» جبرئیل علیه السلام گفت: «من به آن آگاهی ندارم.» در آن وقت، میكائیل علیه السلام فرود آمد و با او ظرفی بود كه با پارچه ای از سندس [یا استبرق] پوشیده شده بود. آن را جلوی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم گذارد.

فاطمه دختر رسول خدا، پاره تن و قوام قلب او، پاره جگرش و آنكه هدیه و تحفه پروردگار برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم بود.برای آن حضرت (زهرا سلام الله علیها) عطا و بخششی است كه بالاتر از آن نیست، مگر عطا و بخشش خداوندی كه بخشش او همگانی است. نزول میكائیل علیه السلام، فرشته رزق و روزی، از نكات قابل تأمّل در این موضوع است. فرود دو فرشته برای انجام یك امر الهی، یكی حامل پیام و یكی حامل هدیه الهی، همه عظمت یك موضوع را می رساند. قرار است چه اتّفاقی بیافتد؟ افطار با غذای مخصوص دربار الهی، معجونی از بهشت جبرئیل علیه السلام به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم گفت: پروردگار به تو دستور می دهد كه از این غذا افطار كنی.  ظرف را آشكار ساخت. در آن، خوشه ای خرمای تازه و خوشه ای انگور بود. رسول خدا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم از آنها میل فرمودند. بعد از آن، آب نوشید تا سیراب شد. پس اراده فرمود دست های خود را بشوید؛ جبرئیل علیه السلام بر دست هایش آب ریخت. میكائیل آن را شست وشو داد و اسرافیل با دستمالی خشك كرد. آنگاه اضافه غذا را با ظرف آن به طرف آسمان بردند.

نكته اوّل: یكی دیگر از فرشتگان الهی، یعنی اسرافیل علیه السلام، به عنوان یك خدمت كار در این زمان و برای این موضوع حضور یافته است.نكته دوم: در بخشی از حدیث آمده كه حضرت علی علیه السلام می فرمایند: روش پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم این بود كه هنگام افطار به من دستور می داد در را باز كنم تا اگر كسی می خواست غذا بخورد، وارد شود؛ ولی در آن شب به من فرمودند: كنار در بنشین و كسی را راه نده؛ زیرا خوردن این طعام بر غیر من حرام است. پس می توان گفت این غذا با غذاهای دنیایی بسیار فرق داشت؛ بلكه در میان مائده های الهی نیز غذای مخصوص دربار الهی بود.

نكته سوم: در مورد نوع غذایی كه باعث انعقاد نطفه وجود حضرت زهرا سلام الله علیها در جسم پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم گردید، چندین نظر بیان شده است:

خرما و انگور (همان)؛

سیب بهشتی از درخت طوبا؛

آمیخته شدن عرق جبرئیل؛

خرما به تنهایی.

از میان موارد فوق، سیب بهشتی از بقیه اهمّیت و شهرت بیشتری دارد. از همین روست كه در زیارت نامه آن حضرت، ایشان را «تفاحه الفردوسِ و الخُلدِ؛ سیب بهشتِ فردوس و خلد» خطاب قرار می دهیم. امّا می توان این نكته را نیز عنوان نمود كه هر سه مورد، یعنی سیب، انگور و خرما از بهشت برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم آمده بود و با توجّه به دو نكته، می توان بین هر سه میوه جمع نمود:

الف) از مهم ترین درختان بهشتی، درخت طوبا است. در فرمایش امام رضا علیه السلام خطاب به اباصلت آمده است:همانا درخت بهشتی انواع میوه ها را دارد و مانند درخت دنیایی نیست. بنابراین درخت طوبا می تواند هر نوع میوه ای را در بر داشته باشد.ضمن این كه در برخی از روایات، نام اختصاصی از میوه برده نشده و فقط اشاره شده كه جبرئیل علیه السلام از میوه های طوبا به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم دادند.

احساس بارداری در همان لحظات اوّل برای حضرت خدیجه سلام الله علیها

در آن شب نورانی، نطفه حضرت فاطمه سلام الله علیها به امر الهی از صلب نبوّت به رحم مطهّر منتقل شد و این نكته مهمّی بود كه در جمله حضرت خدیجه سلام الله علیها، هویداست؛ این كه برخلاف تمام انعقاد نطفه ها، حضرت خدیجه سلام الله علیها از همان لحظه متوجّه باردار شدن خود گردید.

یكی از بیشترین بحث هایی كه در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها مطرح شده است، تناسب ایشان با درخت طوبا است كه به جرأت می توان گفت میوه های درخت طوبا، اصل و اساس وجود مقدّس حضرت فاطمه سلام الله علیها را تشكیل داده اند؛ یعنی عصاره ای از بهشت.

نقش درخت طوبا در تولّد حضرت زهرا سلام الله علیها

به دلیل اهمّیت موضوع و نقش طوبا در تولّد و ازدواج آن حضرت، به توضیح مختصری در مورد طوبا و چند نمونه از احادیث آن اشاره می گردد.

در زبان هندی و حبشی، طوبا یكی از نام های بهشت است و اصل مادّه آن به معنای دوری از آلودگی ظاهری و باطنی است و متضادّ آن خَبُثَ می باشد. مرحوم طبرسی در تفسیر خود، ده مورد معنی را در زیر آن می آورد. در مجموع می توان گفت هر كدام از آن موارد به جنبه ای از آن اشاره دارد.

واژه طوبا به همراه مشتقّاتش پنجاه بار در قرآن كریم به كار رفته است. خود این واژه، به طور اختصاصی در آیه 29 «سوره رعد» آمده است:

در مورد تولّد حضرت فاطمه سلام الله علیها و كیفیت پیش از آن و همچنین زندگی و ازدواج آن حضرت در ارتباط با شجره طوبا احادیثی آمده كه به اختصار به چند مورد از آنها اشاره می كنیم تا پرده ای دیگر از حقیقت طوبا و نقش طوبا در تولّد آن بانو، برای ما برداشته شود.

پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلم ماجرای ورود به بهشت و خوردن میوه درخت طوبا و تبدیل آن به نطفه صدّیقه كبرا سلام الله علیها را برای عایشه و (زنان دیگر خویش) بیان كرد. در آخر حدیث آمده:

پس هر گاه كه مشتاق بهشت می شوم، او را می بوسم و بوی درخت طوبا را استشمام می كنم. حضرت فاطمه سلام الله علیها برای پدر فرشته ای با ظاهر انسانی است. این حدیث، بسیار مشهور و معروف است كه بیان می كند حضرت فاطمه سلام الله علیها چه تناسبی با درخت طوبا دارد.:صدّیقه كبرا، آرامش روح پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم و حمل كننده بلاها بدون گِله و شكایتی و جزع و فزع و صاحب درخت طوبا است.

صدّیقه طاهره، حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه مفاخره خود با همسرش امیرالمؤمنین، علی علیه السلام در عباراتی خود را این گونه معرفی می كند: من میوه قلب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم و عضوی از اعضای او و شاخه ای از شاخه های آن هستم. من دختر سدره المنتهی هستم. من درختی هستم كه میوه هایش خارج می گردد؛ منظورم حسن علیه السلام و حسین علیه السلام است.

در مورد ازدواج حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها «مَرَجَ البَحرَینِ یلتَقِیانِ» باید گفت كه چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب عصمت بود، كُفو او نیز باید صاحب عصمت باشد و مرد غیر معصوم را بر زن صاحبِ عصمت راهی نیست. در ازدواج آنها همانند ازدواج پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها آمده كه «درخت طوبا» از جانب خداوند دستور یافته كه دُرهای خود را نثار بهشتیان كند. در اینجا بود كه پیك مخصوص، پیدایش حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را در اثر این ازدواج به پیامبر گرامی صلّی الله علیه و آله و سلم نوید می دهد:از آن ازدواج، دو سرور جوانان اهل بهشت متولّد خواهند شد كه به وسیله آن دو مولود، اهل بهشت تزیین می شوند.

از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است، هنگامی كه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام درآورد، گروهی از قریش نزد وی آمدند و گفتند: شما او را با مهر ناچیزی به ازدواج علی علیه السلام درآوردید. پیامبر سلام الله علیها فرمودند: «من او را به ازدواج علی علیه السلام درنیاوردم؛ بلكه خداوند آن ازدواج را منعقد كرد و... خداوند به سدره المنتهی دستور داد تا آنچه كه دارد بر فاطمه سلام الله علیها نثار كند. پس آن دُرّ و جواهر و مرجان خود را نثار نمود.

در «تفسیر عیاشی»، حدیثی آمده است كه مقام زهرای اطهر سلام الله علیها را این گونه بیان می كند:

خداوند درخت طوبا را در مهر حضرت فاطمه سلام الله علیها به او بخشید و آن را در خانه علی علیه السلام قرار داد.

عبدالوهّاب شعرانی در كتاب «الیواقیت و الجواهر» آورده است:

اگر تو بگویی اصل شجره طوبی در كدام منزل از بهشت است، جواب این است كه محیی الدّین در «فتوحات» و شیخ ابن ابی منصور در رساله خود گفته اند: اصل شجره طوبی در منزل علی بن ابی طالب علیه السلام است، به سبب این كه شجره طوبی حجاب مظهر نور فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس هیچ یك از هشت درِ بهشت و نه خانه ای و نه مكانی به آن درجه نیست؛ مگر این كه در آن شاخه ای از شجره طوبی است كه غالب مردم نمی دانند اصل آن در كجاست... و تمامیت این نعمت نیست، مگر به جهت این كه سرّ هر نعمتی كه در بهشت است و هر نصیبی كه در آن به اولیا می رسد، مُتفرِّع از نور فاطمه سلام الله علیها است.

بنابراین، مرتّب او را می بوسید و می فرمود:هر گاه كه مشتاق بهشت می شوم، او را می بوسم و بوی درخت طوبی را استشمام می كنم.نیز جمله((پس من هنگامی كه مشتاق بهشت می شوم، به او نزدیك می شوم و بوی بهشت را استشمام می نمایم.))حال به وجود حرف «ط» در این واژه ها نگاهی بیندازیم: مصطفی، فاطمه، علی بن ابی طالب. ضمن این كه در نام دیگر ائمّه حرف «ط» دیده نمی شود. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده كه وی به نقل از پدرانش فرمودند:

از پیامبر درباره طوبی سؤال شد. فرمود: «درختی است كه اصل آن در خانه من و شاخه های آن در خانه های اهل بهشت است.» سپس بار دیگر از حضرتش سؤال كردند. فرمود: «اصل آن در خانه علی است.» علّت را سؤال كردند. فرمود: «خانه من و علی در بهشت، در یك مكان است.

طوبی به وجود هر سه گره خورده است. بار دیگر به حرف «ط» در این آیه دقّت كنیم. «إنّا أعطیناكَ الكوثر» فاطمه كوثر است و نور خدا «یریدون لِیطفِئوا نورَ اللهِ بِافواهِهِم...» راز فاطمه «و السرّ المستودع فیها)) تا ظهور ناظر طوبی، یعنی حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه شریف پا برجاست.

در مورد تاریخ تولّد حضرت فاطمه سلام الله علیها اندكی اختلاف وجود دارد؛ امّا از نظر دوست داران و پیروان حقیقی آن حضرت، تمسّك به نقل ائمّه اطهار علیهم السلام، صحیح ترین و قطعی ترین تاریخ، پنج سال بعد از بعثت، در بیستم جمادی الآخر هجری قمری است. در مورد سال های ازدواج و شهادت ایشان، چندان مورد اختلاف وجود ندارد؛ یعنی ازدواج در سال اوّل یا دوم هجرت و شهادت در تاریخ یازدهم هجرت؛ امّا در این كه حضرت در این وقایع چه سنّی داشته اند، مورد اختلاف است و آن به تعیین زمان ولادت ایشان بستگی دارد.

آن چه كه مسلّم است، ولادت آن حضرت بنا بر روایات بعد از بعثت اتّفاق افتاده است:همانا فاطمه سلام الله علیها بعد از این كه خداوند نبوّت پدرش را آشكار كرد، متولّد شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال پنجم، در حالی كه قریش خانه كعبه را بنا یا تعمیر می كرد، در روز 20 جمادی الآخر در سنّ 45 سالگی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم متولّد شد.همچنین آمده است:

روایت شده كه فاطمه سلام الله علیها در «مكّه»، پنج سال بعد از بعثت ـ سه سال بعد از معراج ـ در روز بیستم جمادی الآخر متولّد شده است.به نظر قوی، این بازسازی كعبه برای بار دوم بوده است.تاریخ ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مسئله بسیار مهمّی است؛ زیرا ثبت دقیق این وقایع، مستندات تاریخی را قوی تر می كند و مسئله ازدواج و به خصوص شهادت آن حضرت را نیز دقیق تر و آشكارتر می سازد و شاید همین اختلاف در ولادت ایشان، همانند مخفی بودن قبرش از اسرار الهی باشد. البتّه ما در این نوشتار در پی اثبات زمان و سال تولّد ایشان نمی باشیم. درباره حوادث، رویدادها و نكات زمان تولّد ایشان می توان به نكات زیر اشاره نمود:

تكلّم حضرت فاطمه سلام الله علیها با مادر خویش در زمان بارداری

هنگامی كه حضرت خدیجه سلام الله علیها، با پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم كه فردی یتیم و فقیر بود، ازدواج نمود، زنان مكّه از او دوری می گزیدند، به او وارد نمی شدند و سلام نمی كردند. از این رو، حضرت خدیجه سلام الله علیها احساس تنهایی می نمود.

زمانی كه به فاطمه باردار شد، حضرت فاطمه سلام الله علیها در بطن حضرت خدیجه سلام الله علیها با او حرف می زدند و او را به صبر و شكیبایی دعوت می نمودند. حضرت خدیجه سلام الله علیها حرف زدن فاطمه سلام الله علیها با خود را از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم مخفی می كرد تا این كه روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم شنید كه حضرت با فاطمه سلام الله علیها صحبت می كنند. فرمودند: «با چه كسی سخن می گویی؟» عرض كرد: جنینی كه در شكم من است، پیوسته با من حرف می زند و موجب آرامش من می شود.

حضرت فاطمه سلام الله علیها علاوه بر لقب امّ ابیها، مادر خود را نیز در حالت جنینی، به صبر و شكیبایی دعوت می نمود.


بشارت به دختر بودن جنین و ادامه نسل با بركت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم توسط آن جنین
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم به حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودند:

جبرئیل به من خبر داد كه آن جنین دختر است و نسلی پاك و مطهّر دارد و خداوند متعال نسل مرا از ذریه او قرار خواهد داد و از نسل او امامانی خواهند آمد كه پس از من و بعد از اتمام وحی، خلیفه های الهی بر روی زمین خواهند بود.

نكته مهمّ این قسمت، آن است كه معمولاً نسل هر فردی از طریق فرزند ذكور وی ادامه می یابد و اصطلاحاً به كسی كه فرزند پسر ندارد، ابتر می گویند؛ ولی از رازهای دیگر وجود مقدّس حضرت زهرا سلام الله علیها این است كه در آن جامعه جاهلی و دیدگاهی كه نسبت به دختر داشتند، نسل برترین انسان جهان هستی از طریق او ادامه می یابد و خلیفه های الهی از دامن او رشد یافته و زمینه ساز سعادت انسانی می گردند.

حضور چهار زن برتر جهان هنگام تولّد

هنگامی كه زمان فارغ شدن و وضع حمل زنی می رسد، معمولاً زن ها برای كمك به او می شتابند؛ ولی هنگامی كه حضرت خدیجه سلام الله علیها به زنان قریش و بنی هاشم پیغام كمك فرستاد، آنها با كینه ای كه از ازدواج ایشان با پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم به دل داشتند، از كمك به او سر باز زدند و به یاری او نیامدند. در این هنگام، خدایی كه تمام مقدّمات و برنامه ریزی خود را برای تولّد این بانو، آماده و مهیا ساخته بود، رسولان خود را برای یاری فرستاد:

چهار زن بلند قامت و نورانی بر او وارد شدند كه بیشتر، زنان بنی هاشم بودند. حضرت خدیجه چون آنها را دید، ترسید. یكی از آنان گفت: ای خدیجه! ناراحت مباش؛ چرا كه ما را پروردگارت به سوی تو فرستاده است. ما خواهران تو هستیم؛ من ساره هستم و ایشان آسیه،رفیق تو در بهشت، این مریم، دختر عمران و ایشان صفورا، دختر شعیب است.

چهار زن برتر جهان، همراه حضرت خدیجه سلام الله علیها از برای چنین امر مهمّی مأمور شده و كمر به خدمت چنین وجودی بسته بودند.


 نورانی شدن خانه های مكّه و سرتاسر غرب و شرق زمین

پس هنگامی كه حضرت فاطمه سلام الله علیها پا به عرصه زمین نهاد، نوری عظیم از ایشان بلند شد تا این كه این نور به تمام خانه های مكّه داخل شد و در شرق و غرب زمین، جایی از این نور خالی نماند.

این همان «مثلُ نورِهِ كَمِشكاه» و «نور الله» است.

شكوفه ها، شگفت زده از طراوات نوزادی شدند كه عطر خدا را به همراه داشت و ستارگان، خیره در سیمای طفلی شدند كه نور آفریدگار در آن باز تابیده بود و حضرت خدیجه سلام الله علیها شادمان از ولادت دختری كه بوی عصمت می داد و طعم بهشت داشت.


 خوراندن آب كوثر به حضرت فاطمه سلام الله علیها، شست وشو با آن و لباس های بهشتی
پس از آن كه حضرت متولّد شد، زنی كه در مقابل حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، آن نوزاد را گرفت، اندكی از آب كوثر كه قبلاً توسط حورالعین آماده گشته بود، به او خورانید و در آب كوثر شست وشو داد و با دو پارچه سفید رنگ كه از شیر، سفید تر و از مشك و عنبر خوش بوتر بودند، یكی را بر بدن نوزاد و دیگری را بر سر او بست.

این نوزاد همان كوثر، حقیقت خیر فراوان است كه خداوند وعده اش را به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم داده بود كه: «ما به تو كوثر عطا می كنیم

. شهادت بر توحید، نبوّت و امامت، اوّلین و آخرین رسالت

حضرت فاطمه سلام الله علیها نوزاد در بدو تولّد خود، لب به سخن گشود:

خدایی جز الله نیست. پدرم رسول خداست و سرور تمام انبیا. همسرم علی مرتضی علیه السلام، سرور تمام اوصیا و فرزندانم حسن و حسین: سرور تمام بنی آدم. سپس نام تك تك فرزندان [معصومش] را برد و بر آنها سلام كرد.

این كه دیگران چه می اندیشیدند، مهم نیست؛ ما را همین حدیث بس است برای صراط مستقیم. آنهایی كه این حدیث را باور ندارند، به سراغ آیات «قرآن كریم» بروند؛ آن هنگام كه حضرت مریم سلام الله علیها فرزند خود را به روی دست به میان آماج تیر تهمت ها و ناسزاها آورد، حضرت عیسی علیه السلام لب به سخن گشود و فرمود:

من بنده خدایم. به من كتاب داده است و مرا پیامبر قرار داده است.

حال چگونه این نوزاد سخن نگوید كه خود، دختر اشرف انبیا و همسر و مادر یازده انسان برتر از حضرت عیسی علیه السلام است؟ . بشارت اهل بهشت برای تولّد حضرت فاطمه سلام الله علیها

در بخشی از حدیث آمده است كه حضرت فاطمه سلام الله علیها به حورالعین بهشتی لبخند زد:حورالعین و اهل بهشت یكدیگر را برای تولّد فاطمه سلام الله علیها بشارت گفتند.


رشد معجزه سان حضرت فاطمه سلام الله علیها:حضرت فاطمه سلام الله علیها در هر روز به اندازه ای رشد می كردند كه بچّه های دیگر در ماه به آن اندازه رشد می كنند و هر ماه تا به حدّی كه بچّه های دیگر در یك سال .از حضرت علی علیه السلام روایت شده:   هنگامی كه فاطمه سلام الله علیها متولّد شد، پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم وارد شد و در گوش راست حضرت فاطمه سلام الله علیها اذان و در گوش چپ او اقامه گفت و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم با هر كس مانند این انجام داد، از شیطان در امان ماند.

و این تازه آغازی بود برای رازهای پیچیده حضرت فاطمه سلام الله علیها و ما فقط می توانیم بگوییم:

یا فاطمةُ! إشفَعی لَنا فی الجَنَّةِ