کوچکترین مدرسه مازندران در روستای کلا

کوچکترین مدرسه مازندران با یک دانش آموز در روستای کلا بهشهر روستای کلا با 1500 نفر جمعیت  در پاییز و زمستان بدلیل سرمای بیش از حد فقط 30 نفر در این روستا زندگی می کنند و ابوالفضل 8 ساله تنها دانش آموز دبستان شهید اسفندیاری کلا در مدرسه روستای کلا بهشهر است .

Loading the player...




تازه ها