سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

کمر کیچکا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کمر کیچکا

محیط این بازی میدانی است که چهار کمر بند در گوشه های آن قرار گرفته است افراد به گروه های مساوی تقسیم می شوند نفرات خارج از میدان باید سعی کنند با دراز کشیدن روی زمین کمر بند را از روی زمین برداشته و اگر توانستند حداقل به پای یکی از بازیکنان حریف بزنند جای دو گروه عوض میشود .تازه ها