رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

کلوا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کلوا

مواد لازم                                   میزان

آرد برنج                                      700 گرم

شکر                                 300  "

شیر                                 نیم لیتر

مایه خمیر                                    15  "

 

طرز تهیه :

1 – آرد را با مایه خمیر ، شیر و شکر مخلوط کرده با دقت به مدت زیادی ورز می دهند .

2 – وقتی خمیر نان آماده شد ، روی لگن یا لاک را با پارچه ای می پوشانند تا این خمیر به اصلاح "ور" varبیاید که "ور" آمدن ، دو تا سه ساعت بسته به میزان آرد طول می کشد .

3 – بعد از "ور" آمدن خمیر ، آن را تکه تکه دوباره با دست ورز داده و به اصطلاح بنه وار bene var( بصورت گرد ) می کنند.

4 – خمیر گرد  شده را روی تخته قرار داده و با وردنه آن را به اندازه یک وجب کامل دست پهن می کنند .

5 – در صورت زیاد بودن خمیر ، وقتی لاک یا ظرف پر شد . روی آن را با لایه ای پارچه می پوشانیم تا خمیرها به هم نچسبند.

6 – خمیر کلوا را روی ذغال و خاکستر گذاشته و روی آن را نیز با خاکستر و ذغال داغ می پوشانند .

7 – پس از 15 دقیقه نان را از زیر خاکستر بیرون آورده و خاکستر را از آن پاک می کنند .

 

انواع کلوا :

1 - قاب سری کلوا :

پخت این نوع کلوا به نان کلوا است . اما هنگام پخت ، خمیر کلوا را روی خاکستر گذاشته رویش را با خاکستر می پوشانند . ولی در قاب سری روی کلوا را با جسمی فلزی پوشانده روی آن را با خاکستر و ذغال می پوشانند .

2- ماست سکلوا :

پخت این نوع کلوا شبیه به دستورالعمل نان کلوا است . با این تفاوت که در آن به همراه شیر ، از سر ماست یا خامه هم استفاده می شود .

3 – چو کلوا :

 آرد را با آب مخلوط کرده و با دقت ورز می دهند و به صورت گرد در می آورند .

4- شیر کلوا :

طرز پخت شیر کلوا ، شبیه به چوکلواست . با این تفاوت که ماده اولیه آب ، جای خود را به شیر می دهد .

5 – اسیو کلوا :

طرز پخت این نوع کلوا شبیه به چو  کلوا است ، اما اندازه این نوع نان بسیار بزرگ بوده تا قطر نیم متر هم می رسد .

 

 

 

 

Ingredient                               Amount

Rice flour                                   700 gr.

Sugar                                        300 gr.

Milk                                          500 ml.

Yeast                                        15 gr.                   

 

Recipes:

1-   Mix the rice flour, sugar, milk, and the yeast.

2-   Massage the mixture to turn it into dough.

3-   Slice the dough and make the slices into ball form.

4-   Flatten the slices with rolling pin.

5-   Prepare a furnace with cornels.

6-   Put the slices into the cornels.

7-   Take out the slices from the cornels and remove the clay.

8-   Your local bread, Kelva, is ready.

 

Kinds of Kelva

1-   Ghaab Sari Kelva:The manner of baking is the same, but a metal cover is put on the slice of dough and cornels are poured over it.

2-   Maast Kelva: The manner of baking is the same, but the difference is this that the cream of yogurt is also used in baking Maast Kelva.

3-   Cho Kelva: The baking manner is the same, but water is used instead of milk.

4-   Shir Kelva: The baking manner is the same, but milk is used instead of water or yogurt.

5-   Aasio Kelva: The baking manner and ingredients are the same, but the size is very big which may be half a meter.تازه ها