جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

کشت مکانیزه کلزا در زمین های کشاورزی مازندران 30% افزایش یافت. - نمایش محتوای خبر

 

 

کشت مکانیزه کلزا در زمین های کشاورزی مازندران 30% افزایش یافت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گلوگاه گفت: سطح ابلاغی کشت کلزا در مازندران از وزارت جهاد کشاورزی استان 15 هزار هکتار است که از این مقدار تا کنون 14 هزار کشت شده است.

کشت مکانیزه کلزا در زمین های کشاورزی مازندران 30% افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گلوگاه گفت: سطح ابلاغی کشت کلزا در مازندران از وزارت جهاد کشاورزی استان 15 هزار هکتار است که از این مقدار تا کنون 14 هزار کشت شده است. عنایتی با اشاره به عقد قرارداد بالای 15 هزار هکتار افزود: 30 درصد اراضی مازندران زیر کشت مکانیزه کلزا رفته است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین در باره مزایای کشت مکانیزه کلزا در مزارع استان گفت: این محصول استراتژیک ضمن تراکم کشت بصورت منظم و تناوب انجام می شود و دانه آن در سطح معینی از خاک قرار داده و بذر کمتری استفاده می شود .