جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

کشت علوفه در 30 هکتار از اراضی شیبدار - نمایش محتوای خبر

 

 

کشت علوفه در 30 هکتار از اراضی شیبدار

این بذرها در قالب طرح تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار گلوگاه در پاییز امسال تامین و توزیع شد.

کشت علوفه در 30 هکتار از اراضی شیبدار


به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت : برای حمایت از دامداران شهرستان گلوگاه، مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان با هماهنگی منابع طبیعی بیش از 450 کیلوگرم بذر یونجه و 150 کیلوگرم بذر اسپرس به صورت رایگان بین دامدارن متقاضی واجد شرایط برای کشت علوفه در بیش از 30 هکتار از اراضی شیبدار این شهرستان توزیع شد.
پورفلاح گفت: این بذرها در قالب طرح تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار و کم بازده مناطق کوهستانی در پاییز امسال تامین و توزیع شد.
وی افزود: برای حفظ تعادل بین تغذیه دام و تولید محصول باید اقدامات اساسی صورت گرفته و با انتخاب بذرهای اصلاح شده، افزایش سطح زیرکشت، احداث چراگاه‌های دایمی و موقت، حفاظت از منابع موجود مانند چمن زارها و چراگاه ها، مشکل تغذیه دام و کمبود فرآورده های دامی را برطرف کرد.