Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کشته شدن 3 نفر در اثر برخورد پراید با تریلی در سوادکوه

کشته شدن 3 نفر در اثر برخورد پراید با تریلی در سوادکوه


3 نفر در اثر برخورد پراید با تریلی در سوادکوه کشته شدند.

کشته شدن 3 نفر در اثر برخورد پراید با تریلی در سوادکوه