جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

کسب رتبه نخست جناب آقای مهندس بازاری معاون محترم فنی در هفدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین معاونین مراکز - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب رتبه نخست جناب آقای مهندس بازاری معاون محترم فنی در هفدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین معاونین مراکز

کسب رتبه نخست جناب آقای مهندس بازاری معاون محترم فنی در هفدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین معاونین مراکز

کسب رتبه نخست جناب آقای مهندس بازاری معاون محترم فنی در هفدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین معاونین مراکز