کتاب زنان شیفته (روانشناسی محبت بی تناسب)

کتاب زنان شیفته، روانشناسی محبت بی تناسب (به انگلیسی: Woman Who Love Too Much) نوشته رابین نوروود، یک خودآموز کمکی است برای از بین بردن مشکلات زنان در رابطه‌شان با همسرشان که در سال ۱۹۸۷ متشر شد و از سوی مجله نیویورک تایمز در لیست پر فروش ترین کتاب در رده مشاوره قرار گرفت.
توضیحات
عشقی که با تألم همراه باشد، عشقی ناسالم است. وقتی بخش اعظم صحبت ما با دوستان نزدیکمان درباره کسی است که او را دوست داریم، وقتی به او و به مسائلش، افکار و احساساتش بهای بیش از اندازه می دهیم، وقتی تقریباً همه جملات مان را با نام او شروع می کنیم، عشق بی تناسب داریم و شیفته هستیم.
وقتی از دمدمی مزاجیها، از بدخلقیها، از بی تفاوتی ها و از تحقیر کردنهایش بی تفاوت می گذریم، عشق بی تناسب داریم.
وقتی بسیاری از ویژگیها، ارزشها و رفتارهایش را نمی پسندیم و با این حال با آنها کنار می آییم و فرض را بر این می گذاریم که اگر بیشتر محبت کنیم می توانیم او را تغییر دهیم، شیفته بی جهت هستیم و عشق بی تناسب داریم.
به رغم همه این نارضایتی ها، شیفتگی به قدری میان زنان شایع است که گمان می کنیم روابط زن و مرد نباید از این چارچوب خارج باشد. برای بسیاری از ما این تجربه بارها تکرار شده است.
در این کتاب به این موضوع می پردازد که چرا بسیاری از زنانی که میل به بذل محبت دارند همسرانی نصیبشان می شود که عشق خود را از آنها دریغ می کنند، چرا در حالی که رابطه ای نیازهای ما را برطرف نمی کند، همچنان به آن ادامه می دهیم.
فصل ۱: عشق ورزیدن به مردی که محبت شما را بی جواب می‌گذارد
فصل ۲: برایت رنج می‌کشم تا دوستم بداری
فصل ۳: نیاز به مورد نیاز بودن
فصل ۴: همخوانی
فصل ۵: مردانی که زنان شیفته را انتخاب می‌کنند
فصل ۶: دیو و دلبر
فصل ۷: وقتی اعتیادها یکدیگر را تغذیه می‌کنند
فصل ۸: مردن به خاطر عشق
فصل ۹: راه بهبود

 

The book fascinated women (Psychology love disproportionate)
The book fascinated women, psychology, love, disproportionate (in English: Woman Who Love Too Much) written by Robin Nvrvvd, a women's self-help to eliminate problems of their links with their spouses in 1987 and the New York Times Magazine in the list Mtshr best-selling book in the category were consulted.
Description
The pain associated with love, love is unhealthy. When we talk much about the close friends who love her, when she and the minor things, thoughts and feelings will cost too much, when almost all our sentences begin with his name, love disproportionate We're intrigued.
When quirky Mzajyha of Bdkhlqyha, the apathy and indifference of contempt Krdnhaysh to pass, we love disproportionate.
When many attributes, values and behavior Psndym not yet come along with them and that we assume that the more love we can change him, fascinated unduly disproportionate, and we have love.
Despite all the frustration and fascination among women is so common that we think relations between men and women should be outside this framework. For many of us this experience is repeated.
The book deals with the issue of why so many women who have the desire to love paying placed spouses who are denied the love of their own, because the relationship does not meet our needs, as well as to continue we.
Chapter 1: The love of a man who leaves unanswered love you
Chapter 2: I am suffering to want me
Chapter 3: The need to be needed
Chapter 4: match
Chapter 5: Men who choose fascinated women
Chapter 6: Beauty and the Beast
Chapter 7: When to feed our addictions
Chapter 8: Dying for love
Chapter 9: to improve
 تازه ها