جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

کتابخوانی تخصصی ترین فعالیت کانون پرورش فکری است - نمایش محتوای خبر

 

 

کتابخوانی تخصصی ترین فعالیت کانون پرورش فکری است

مازندران، با توجه به اینکه کتابخوانی عمده ترین و تخصصی ترین فعالیت کانون است، ضرورت آشنا سازی و فراهم کردن زمینه مطالعه از سوی مربیان به اعضا، موضوعی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیزاده گرجی صبح یکشنبه در جمع کارشنان کانون پرورش فکری استان افزود: بر این اساس گزارمان نویسی یکی از عمده فعالیت های کارشناسی فرهنگی در حوزه نقد کتاب و کتابخوانی است که مربیان کانون به نقد ظاهری و محتوایی کتاب های کانون و همچنین چکیده نویسی آن می پردازند.

وی اظهار داشت: هفته کتاب و کتاخوانی بهانه ای شد تا یکی از فعالیت های کانون در عرصه کتاب و کتابخوانی در سه سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، مورد بررسی قرا رگیرد.

وی عنوان کرد: بر اساس آماری واحد کارشناسی فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری مازندران، می توان گفت: در سال 89 از مجموع 20 نفر مربی که در این فعالیت شرکت داشتند، تعداد 95 برگه گزارمان توسط شورای ارزیابی بررسی شد و در نهایت 2 نفر از مربیان فرهنگی حایز رتبه بسیار خوب در کشور شدند.

عزیزاده گرجی یادآورشد: در سال 90 نیز از مجموع 25 نفر و177 برگه ارسالی، دو نفر از مربیان در سطح کشور موفق به کسب رتبه برتر شدند.

وی افزود: همین آمار در سال 91 نیز حاکی آن است که؛ با برگزاری جلسات نظر سنجی، آسیب شناسی وبرگزاری کارگاه های گزارمان نویسی برای مربیان فرهنگی، هنری و ادبی، در نهایت 42 نفر از مربیان، 8 کتاب را گزارمان نویسی کرده و در مجموع 322 برگه توسط شورای ارزیابی استان بررسی و 15 مربی حایز رتبه ی بسیار خوب شدند، که البته نتایج کشوری این فعالیت هنوز اعلام نشده است.

وی گفت: معرفی کتاب های گزارمان در نشستهای حوزه ای مربیان فرهنگی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری مازندران، از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تقویت فعالیت گزارمان نویسی بوده است.