کاکرون

نام برنامه : کاکرون
  • فاطمه طهماسپور
  • علی کریمی
  • کیان رضایی
  • علیرضا محمدزاده

 

توضیحات :

"کاکرون" عنوان برنامه ای به تهیه کنندگی علیمراد محمدی است که در ۵۲ قسمت در سیمای مازندران در حال تهیه و تولید است.