جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

کاهش 1،3درصدی نرخ بیکاری در مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش 1،3درصدی نرخ بیکاری در مازندران

مرکز آمار ایران میانگین نرح بیکاری را در فصل تابستان در مازندران 10.8 درصد اعلام کرد که نسبت به تابستان سال گذشته 1،3درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش 1،3درصدی نرخ بیکاری در مازندران

به گزارش امروز روابط عمومی استانداری مازندران، میانگین نرخ بیکاری فصل تابستان دراین استان در مقایسه با میانگین کشور در این فصل 1.9 درصد کمتر شد.
براساس این گزارش استان مازندران در زمره 14 استانی قرار گرفته که تابستان سال جاری موفق به کاهش نرخ بیکاری شدند.
مرکز آمارایران نرخ مشارکت اقتصادی را درمازندران41،6 درصد اعلام کرده و مازندران با افزودن 1.2 درصد نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با میانگین کشوری رتبه نهم را در بین 32 استان به خود اختصاص داد.
میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور برای تابستان سال جاری 40.4 درصد اعلام شده است.
مازندران سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت داردو از لحاظ حوزه اشتغالی، 23.7 درصد از جمعیت فعال استان در بخش کشاورزی،26.3 درصد در بخش صنعتی و معدنی و مابقی دربخش خدمات اشتغال دارند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهاره در مازندران حدود 9.8 درصد بود.