جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

کاهش آبدهی رودخانه های شرق و مرکزی مازندران همچنان ادامه دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش آبدهی رودخانه های شرق و مرکزی مازندران همچنان ادامه دارد

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای مازندران گفت : کاهش آبدهی رودخانه های بخش شرق و مرکزی مازندران همچنان ادامه دارد .

کاهش آبدهی رودخانه های شرق و مرکزی مازندران همچنان ادامه دارد

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی آب منطقه ای مازندران حسینعلی زبر دست افزود : در سه ماهه اول سالجاری میزان آبدهی رودخانه نکارود 67 درصد ، رودخانه تجن 60 درصد ، رودخانه تالار 31 درصد و رودخانه هراز 32 درصد در مقایسه با دوره شاخص 47 ساله کاهش نشان می دهد .
وی با بیان اینکه میانگین کاهش آبدهی رودخانه های استان در طی سه ماهه اول سال آبی جاری 23 درصد است افزود : در آذر ماه سالجاری بیشترین کاهش مربوط به دو رودخانه تجن و نکا رود بوده که در مقایسه با شاخص دراز مدت 70 درصد کاهش نشان می دهد.
زبر دست میزان بارندگی تجمعی حوضه آبریز رودخانه های استان را در سه ماهه اول سالجاری 240 میلی متر اعلام کرد که در مقایسه با دوره شاخص حدود 10 درصد افزایش داشته است .
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت با اشاره به بررسی وضعیت کیفی منابع آب سطحی استان از جمله بررسی وضعیت برخی از پارامتر ها نظیر هدایت الکتریکی و کلر محلول در آب تصریح کرد : ارزیابی انجام شده نشان می دهد آب رودخانه مازندران عمدتا برای شرب قابل قبول بوده و برای کشاورزی در حد متوسط و خوب ارزیابی می شوند.
وی با اشاره به اقدامات شرکت در زمینه سنجش آب زیر زمینی گفت : سطح ایستایی آب زیر زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در همه گستره های مطالعاتی به جز بابل ، آمل ، قائم شهر ، جویبار ، نور و نوشهر افت نشان می دهد و بیشترین کاهش
مربوط به گستره دشت بهشهر – بندر گز می باشد که رقم 75/0 متر کاهش را نشان می دهد .
140رشته رودخانه در مازندران وجود دارد که طول آنها حدود هشت هزار کیلومتر است.