جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

کاسنی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاسنی

کاسنی معمولا یک گیاه دارویی پایا با گل های آبی ارغوانی است . کاسنی در اصل بومی جهان قدیم است و بعد در قاره امریکا نیز بصورت گیاه خودرویی کنار جاده ای در آمده است . منشاء اصلی این گیاه اروپای مرکزی ، مناطق غربی و مرکزی آسیا و شمال آفریقاست و پراکندگی وسیعی در نواحی مختلف ایران بخصوص شمال ایران ، آذربایجان و مناطق کوهستانی خراسان دارد به آب و هوای خنک ، آفتابی یا کمی سایه نیاز دارد و گرمای شدید تابستان را تحمل نمی کند . برگ کاسنی دارای املاحی نظیر سولفات ها ، فسفات ها ، سدیم ، منیزیم و پتاسیم است . ریشه ی کاسنی دارای 11 تا 15 درصد انیولین ، 10 تا 22 درصد قندهای مختلف نظیر گلوکز و ساکارز است  مقدار کمی تانن ، اسانس ، پکتیل ، لوولین و ثیکورین دارد که به سهولت در آب متبلور می شود . مقدار درصد انیولین که به حالت محلول در شیره سلولی اعضای گیاه وجود دارد تدریجا در پاییز زیاد می شود و در حالی که مقدار آن در بهار به حداقل می رسد .تازه ها