رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه چاقو سازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کارگاه چاقو سازی

که داشتن سلاح سرد از ضروریات زندگی هر فرد به شمار می رفت با ورود سلاح گرم بتدریج حمل و استفاده از سلاح سرد منسوخ شد و صنعت شمشیر سازی نیز رو به افول رفت و در حد چاقو سازی و ساخت اشیاء برنده مورد نیاز روزمره زندگی به حیات خود ادامه داد این در حالی است که صنعت چاقو سازی و تیغ تیزکنی در این زمان کمرنگتر از گذشته است. صنعت چاقوسازی در ایران بیشتر درشهرهای زنجان، مشهد، اصفهان، شاه‌آبادغرب ،ماسوله و کم‌وبیش در جاهای دیگر معمول است.

 

 

 

 تازه ها