رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

چوک : مرغ حق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چوک : مرغ حق

در صورتی که کوکو آواز فاخته است و فاخته نوعی کبوتر است . اما چوک از تیره ی جغدیان است ولی بسیار کوچک تر از جغد . شک و شمایلی کاملا شبیه جغد دارد و طول او (از دم تا سر) 19 سانتی مترولی ممکن است برخی گونه های آن به بیش از 60 سانتیمتر برسد. " این پرنده در درختان مجاور مناطق مسکونی ، باغ ها ، باغچه ها و نیز در ساختمان های قدیمی به سر برده و در سوراخ درختان یا آشیانه های متروک پرندگان دیگر آشیانه می سازد . در ایران تابستان ها فراوان است . در مازندران چوک را نماد تنهایی ، بی مهری و بی وفایی می دانند . نماد "تنهایی" است ، زیرا "چوک همان پرنده یی است که به خاطر ندادن تخم به حضرت فاطمه (س) نفرین شده است ". در باور مردم مازندران "چوک با وجود داشتن دوازده یا بیست و چهار عدد تخم ، همیشه تک و تنهاست . زیرا از میان تمام تخم هایی که چوک در طول عمرش می گذارد ، فقط یکی از آن ها تبدیل به جوجه شده و بزرگ می شود ،

 

 

Raven is any of several species of heavy-billed, darkbirds, larger than crows. It reaches a length of up to 66 cm and has a wingspan of more than 1.3 meters. Formerly abundant throughout the Northern Hemisphere, the raven is now restricted to the wilder, undisturbed parts of its range. Raven is a noisy, aggressive omnivore whose diet includes rodents, insects, grain, and birds’ eggs. In winter, especially, it is a scavenger and feeds on carrion, dead fish, and garbage. The raven is an intelligent bird. Raven usually is solitary but may feed in small flocks. The birds’ crudely madenest of coarse sticks, usually lined with hair or shredded bark, is a bulky structure up to 1.5 meters in diameter that may be built on a cliff or the top of a large tree. The young remain in the nest for about a month. If captured as a nestling, a raven may make an interesting pet capable of learning to mimic a few words. In the dialect of local people of Mazandaran, raven is called chook. Some believed raven is cursed by Fatima, the daughter of Prophet Mohamed, because it refused to give an egg to her! And, as they believe, that is why raven is always alone and that while it lays more than 20 eggs, just one egg turns to a brood.

 

 تازه ها