سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

چه شد... - نمایش محتوای موسیقی

 

 

چه شد...

Loading the player...

چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی

چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی
به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود

چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردی
منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم

تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی

بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس

نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی

 ♫ ♫ ♫

بیا که با همه نامهربانیت ای ماه 

خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی

اگر چه کار جهان بر مراد ما نشود

بیا که کار جهان بر مراد ما کردی
بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس

نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی

 ♫ ♫ ♫