جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

چلا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چلا

(کسی که روشنایی دست اوست ) ، " کاتک زن" یا " دوم به دست" یا " کن دار" (کسی که دستش کاتک ، دام یا کن دارد) . در چلا انواع پرنده ی مهاجر (صحرایی مرغ) مثل : سیکا ، پرلا ، کشتل، غاز ، ورده و ... صید می شود . از ویژگی هایی صید به روش چلا این است که می توانی از قید گرفتن یا صید پرنده یی بگذری و دنبال پرنده ی مورد نظرت باشی . در حقیقت صیاد در چلا حق انتخاب هم دارد . همزمان که بر تشت برنجی می کوبند ، با " بری " در جمع پرنده ها نور می اندازند تا هم خودشان به خوبی پرنده یا پرنده ها را ببینند و هم وقتی نور به چشم پرنده می خورد ، پرنده آن ها را نبیند . بعد آنقدر به پرنده نزدیک می شوند که گاهی می توانند با دست آن را بگیرند . اغلب دام را می اندازند روی پرنده ها و همزمان چند پرنده را می گیرند . یا با کن به بدن پرنده می زنند و او را زخمی می کنند و می گیرند و یا با کاتک ، (چوبی که در دست دارند ) آرام بر سر پرنده می کوبند ، پرنده را بیهوش می کنند و می گیرند و بعد ذبحش می کنند . (البته صید با کن را بسیار کم تر و موردی ، در شرایطی که دام یا کاتک نداشته باشند ، و خیلی معدود و محدود انجام می دهند . چون استفاده از این وسیله را روش خوبی برای صید پرنده نمی دانند.

 

 

 

Chela is a traditional way of hunting birds in the darkness of night. In chela, the local name for nightly hunting, there are three persons: “Tasht Katten” who is the one who beats on drum or something like that to waken up the birds and confuse them; “Bari Daar” or “Mash’al Daar”, the one who has a torch to both lights the path and glaze the eyes of birds and confuse them, and “Cotek Zan”, the one who has a wooden stick to beat the birds and get them. Sometimes, the third person gets so close to the birds – because when the drum beating and torch light confuse the birds, they can not often do any thing – that he can catch them by hand. Recently, such hunting behavior is more abandoned because of its hostile nature in the view of people.تازه ها