سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

چشم و هم چشمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چشم و هم چشمی

Loading the player...

چشم و هم چشمی اصطلاحی است كه به نوع رفتار انسانی در حوزه عمل اجتماعی اشاره دارد. به نظر می رسد كه مولفه چشم در ایجاد این پدیده اجتماعی بسیار موثر است. به این معنا كه هم در ایجاد و هم در علت و انگیزه، نقش چشم مهم ارزیابی شده است. در حقیقت اشخاصی كه گرفتار این نابهنجاری هستند تحت تاثیر بینایی قرار دارند. شخصی كه گرفتار بیماری و نابهنجاری اجتماعی چشم و هم چشمی می شود در حقیقت دچار جهل و ناآگاهی از وضعیت و موقعیت خود به عنوان انسان و هدف از زندگی است و از یك غریزه درست و فطرت سالم به شكل نادرستی بهره برداری كرده است. تكاثرطلبی، از عوامل چشم و هم چشمی در سوره تكاثر به این مسئله اشاره شد .تازه ها