رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

چرخ ریسک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چرخ ریسک

Loading the player...

چرخ ریسک پشت بلوطی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد و از چرخ ریسک سر آبی کوچکتر بوده و با دم دراز و منقار نوک تیز، روتنه و پوشپرهای بال بلوطی، بال ها و پرهای دم سیاه با رگه های سفید وزیر تنه ی اخرایی تا نخودی سفید، دیده می شود. رنگ سر،بر حسب نژاد متفاوت است. در نژآدی که در ترکیه یافت می شود. پرنده ی بالغ یا ماسک سیاهی، که در تضاد با تارک خاکستری کمرنگ و پس سر و سفیدی گلو قراردارد دیده می شود. (پرنده ی ماده کمرنگ تر با ماسک کوچکتر است و پرنده ی جوان با روتنه ی قرمز گلی و فاقد ماسک سیاه، دیده می شود). نژادهای ایرانی متفاوت اند. در پرنده ی بالغ، نژادی که در آذربایجان و منطقه ی زاگرس یافت می شود. با سر و گلوی سفید مایل به خاکستری، نوار پهن و سیاهی در صورت، پشت و روتنه ی بلوطی و زیر تنه ی سفید نخودی دیده می شود. نژآدی که درجنوب دریای خزر دیده می شود و نژادی که در سیستان یافت می شود دارای سر کاملا قهوه ای مایل به سیاه است که این سیاهی تا گلو حلقه ی سفید دور گردن امتداد دارد. در نژاد nigricans این حلقه دیده نمی شود و درنژاد coronatus  که در شمال شرقی تولید مثل می کند و زمستان را د رجنوب شرقی می گذراند، تارک سفید و سیاهی در دو طرف سر تا پس گردن امتداد دارد. این پرنده بیشتر از آنکه دیده شود. صدایش شنیده می شود.
صدا: این پرنده آرام و شبیه «سی ی ی ی ی» یا آهنگین شبیه «تی – تی – تی – تی – تی» شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده در درختان ، خصوصا بید و صنوبر و گز، و در نیزارهای ساحلی و واحه ها به سر برده و آشیانه اش را بیضی شکل به صورت آویزان، به طوری که دهانه ورودیش در بالا قرار گیرد( عموما در بالای سطح آب و در انتهای شاخه ها) می سازد. در ایران، بومی و در نقاط خاصی فراوان است.

Coal Tit
Coal tit is a small bird which lives in groups in lagoons.
It nests on hanging branches over the water.
Coal tit makes its nest with soft fibers of plants and hair and wool of other animals.تازه ها